Ryhmätyöskentely ja yhteistuottaminen

Opintojesi aikana tulet tekemään useita ryhmätöitä, joissa luodaan mm. esitysmateriaalia, raportteja ja videoita. On todennäköistä, että kaikki ryhmän jäsenet eivät ole jatkuvasti fyysisesti paikalla, vaan osa tai kaikki osallistuvat eri paikkakunnilta tehtävien tekemiseen. Ryhmän toiminnan organisointiin, sisäiseen keskusteluun ja yhteistuottamiseen on onneksi työkaluja, jotka helpottavat pitkistä etäisyyksistä aiheutuvia haasteita.

Yhteistuottamisessa useampi henkilö pystyy muokkaamaan tiedostoa, tarvittaessa myös yhtäaikaisesti. Muokattava materiaali voi olla esimerkiksi tekstiä, esitys tai taulukko. Yhteistuottamista varten voi käyttää Jamkin tarjoamaa Office 365 -ympäristöä tai muita yhteistuottamisen mahdollistavia tiedostojen jakosovellusia kuten Google Driveä.

Alla olevalla videolla on opastettu kuinka luot Word Online -tiedoston ja jaat siihen muokkausoikeudet muille käyttäjille. Vastaavalla periaatteella toimivat myös Excel Online ja PowerPoint Online.

Lisätietoja tiedostojen jakamisesta löydät Omat tiedostot -sivulta.

Ryhmän työskentelyn hallintaan ja yhteiseen tekemiseen voi käyttää Office 365 -ympäristöstä löytyviä ja myös työpöytäsovelluksena toimivia Teamsiä tai Yammeria. Kummatkin sovellukset mahdollistavat yksityisen ryhmän tekemisen, ryhmän sisäisen keskustelun ja tiedostojen jaon. Teamsissä ominaisuuksia on enemmän ja siihen on sisäänrakennettuna Office 365 -ympäristön työkalut, jolloin tiedostojen muokkaaminen on helpompaa.

>> Tutustu Teamsiin (Microsoftin sivusto)

>> Tutustu Yammeriin (Microsoftin sivusto)

>> Kirjaudu o365-ympäristöön: https://o365.jamk.fi

Teamsissä ja Yammerissa käytävän keskustelun lisäksi on tärkeää kommunikoida muutenkin kuin kirjoittamalla. Ryhmän yhteisiä videopalavereja varten Jamk tarjoaa käyttöön Zoomin ja Skype for Businessin. Verkkotapaamisen voit järjestää myös Teams-ympäristössä Skype for Businessiä muistuttavan Teams-kokouksen avulla.

Verkkokokousohjelma Zoom samanaikaiseen verkkotyöskentelyyn.
>> Tutustu ZOOMin ohjeisiin

>> Skype for Business ohjeet (Microsoftin tukisivusto)