Saavutettavuus

Saavutettavuus edistää oppimista.

Jokainen opiskelija on yksilö omine tarpeineen ja haasteineen. Digitaalisissa oppimisympäristöissä saavutettavuus tarkoittaa opiskelijan oppimisen, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämistä.

Saavutettava oppimateriaali on sisällöiltään ja rakenteeltaan havainnollista ja selkeää. Saavutettavaan oppimateriaaliin voi myös perehtyä sairaudesta tai vammasta huolimatta vaikkapa ruudunlukuohjelman avulla. Saavutettavuus näkyy myös laajemmin digitaalisissa oppimisympäristöissä, joissa opintojaksojen työtilat on laadittu loogisesti eteneviksi ja oppimisprosessia tukeviksi.

Tuota itse saavutettavaa sisältöä.

Opiskelijana sinun kannattaa huomioida saavutettavuus, kun tuotat itse esimerkiksi palautuksia oppimistehtäviin, esitysmateriaalia esitysgrafiikkasovelluksella tai vaikkapa blogitekstejä ja videoita. Tukena voit hyödyntää Celian laatimaa viiden vinkin listaa saavutettavuuden keskeisistä elementeistä.

Kuva julkaistu Celian luvalla.

Yllä olevassa kuvassa esitellyt viisi vinkkiä soveltuvat siis muunkin kuin verkkosisällön tuottamiseen. Oppimistehtävänä voi olla esimerkiksi videon tekeminen. Silloin Celian vinkkejä voi soveltaa vaikkapa näin:

  • Rajaa kohderyhmä ja mieti videon sisällöllinen sanoma.
  • Puhu selkeästi ja testaa äänen tallenteen laatu etukäteen.
  • Jos mahdollista, käytä myös tekstimuotoista tapaa korostaa tärkeimpiä asioita tallennus- tai editointivaiheessa. Useimmissa editointiohjelmissa on mahdollista tekstittää video tai se sisältää puheentunnistuksen tekstiksi. JAMKissa käytössä oleva videopalvelualusta Panopto tukee tällä hetkellä englannin ja ruotsin tunnistusta puheesta tekstiksi.
  • Hyödynnä videon mahdollisuudet sanomasi havainnollistamisessa. Näytä, älä vain kerro.
  • Jos mahdollista, liitä videon mukaan tekstivastine eli tekstimuotoinen tieto siitä, mitä videolla puhutaan ja mitä siinä esitetään. Ruudunlukuohjelmat lukevat tekstivastineen näkövammaiselle.

Saavutettavuus on työelämätaito.

Saavutettavan sisällön tuottaminen on tämän hetken työelämän keskeinen taito aivan kuten vuorovaikutustaidot tai kielitaitokin. Tutustu saavutettavan sisällön laatimiseen tarkemmin sekä JAMKin että muiden toimijoiden näkökulmista.

Saavutettavuus ja esteettömyys JAMKissa (opinto-opas)

Celian blogi: Viisi vinkkiä saavutettavampaan verkkosisältöön.

Ohjeita verkkosisältöjen ja viestinnän saavutettavuudesta (Saavutettavasti.fi)

Äänikirjapalvelu tekee lukemisesta saavutettavampaa.

Celia äänikirjapalvelu on tarkoitettu opiskelijoille, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa. Tunnukset palveluun saat JAMKin kirjastosta. Kysy lisää opettajatutoriltasi, opoltasi tai JAMKin kirjastosta.