Tiedon hankinta, käyttö ja tuottaminen

Tehdessäsi oppimistehtäviä eri opintojaksoilla sekä opinnäytetyötä opintojesi loppupuolella, tiedonhaku ja lähdeaineistojen laadun arviointi ovat keskeisiä opiskelutaitoja. JAMKin kirjastosta saat tiedonhankinnan opastusta niin opintojen alkuvaiheisiin kuin opinnäytetyön tekemiseenkin. Voit varata henkilökohtaisen opastusajan tai hyödyntää kirjaston nettisivuilta löytyviä tiedonhaun oppaita.

Tehdessäsi hakuja kirjaston tietokannoista (JAMKin verkkokirjasto: Tiedonhaun oppaat koulutusaloittain) tai hyödyntäessäsi hakukoneita (esimerkiksi Google Scholar) tieteellisten lähteiden hakemiseen opit tunnistamaan oman alasi laadukkaat lähteet. Tietokannoissa voit rajata hakuja vertaisarvioituihin tai tieteellisiin lähteisiin ja löydettyäsi hyvän lähteen kannattaa tehdä hakuja lähteen kirjoittajan nimellä sekä tutustua lähdeluetteloon, joka voi johdattaa muiden aihepiirin asiantuntijoiden materiaaleihin.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Laadukkaan tieteellisen tutkimuksen perustana on hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattaminen. Opiskelijalle on tarjolla useita lähteitä, joiden avulla perehtyä hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtiin ja eettisiin periaatteisiin, sekä käytännön ohjeistuksia oppimistehtävien ja opinnäytetyön laadukkaaseen tuottamiseen.