Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Yleisiä havaintoja

Yleisiä havaintoja | Verkoston toimintasta | Verkostotoimijuus ja lähetin rooli | Oppiminen ja kehittyminen verkostona | Verkoston johtaminen ja koordinointi

Palautteiden mukaan verkostovalmennukset olivat vahvistaneet ajatusta verkostoitumisen tärkeydestä, ja oman verkoston tavoitteet olivat kirkastuneet. Samoin verkostomaisen yhteistyön kokonaiskuva oli alkanut hahmottua. Oli oivallettu verkostoitumisen voima ja saatu alulle oman verkoston TNO-mallin rakentaminen. Verkostovalmennuksissa havaittiin osallistujien monialaisuus ja -ammatillisuus ja jäätiin pohtimaan verkostojen ylläpitämisen ja kehittämisen tärkeyttä.

”Paras oivallus oli verkoston voimassa ja siinä miten tällainen aikuiskoulutusorganisaatioiden verkosto voisi toimia ja millaisia vaiheita siihen sisältyy.”

Parasta_oli_sitaatti

Verkostovalmennukset olivat oiva tilaisuus tutustua toisiin toimijoihin ja heidän palveluihinsa, ja näin saattaa alulle todellinen yhteistyö. Yhteiset keskustelut ja pohdinnat jäsensivät ja selkeyttivät osallistujien ajatuksia.

”Hienoa, että nyt vihdoinkin alan ja toimijoiden yhteistyö mahdollistuu, kaikkien hyvät voimavarat tukevat toinen toisiaan ja alueellinen osaaminen kehittyy kaikkien hyväksi, toimijoiden sekä opiskelijoiden! Vihdoinkin!”

Tunnen_entista_sitaatti

Valmennuksista saatiin eväitä omaan organisaatioon päin vietäväksi, mm. ajatuksia aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluiden merkityksestä ja niiden keskittämisen ja kehittämisen tarpeellisuudesta.

”… miten siihen saadaan organisaatiot sitoutumaan tässä muuttuvien organisaatioiden ja heikkenevien resurssien ajassa?”