Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Verkostotoimijuus ja lähetin rooli

Yleisiä havaintoja | Verkoston toimintasta | Verkostotoimijuus ja lähetin rooli | Oppiminen ja kehittyminen verkostona | Verkoston johtaminen ja koordinointi

Valmennuksissa havahduttiin oman toiminnan merkitykseen verkostoyhteistyössä, siihen miten toimia rajapinnalla lähetin roolissa: On tärkeää välittää oppimaansa ja viedä tietoa omaan yksikköön siitä, mitä verkostossa tapahtuu ja kehitellään.

Havahduin_oman_sitaatti

Huomattiin, että verkostoyhteistyö vaatii myös oman organisaation toimintatapojen muutosta. Lisäksi lähetin roolista ajateltiin, että pitää uskaltaa tuoda rohkeitakin ideoita ja pyrkiä viemään niitä läpi omassa organisaatiossa.

”Pitäisi tarpeeksi usein viedä tietoa verkostotoiminnasta omaan organisaatioon – oman organisaation toimintatapojen muutos?”

”Kaiken tiedon ei tarvitse olla yhden henkilön varassa. Yritän lobata. Brokerointia ja parveilua :)”

Jokaisen verkostossa toimivan oma organisaatio on elintärkeässä ja ratkaisevassa asemassa tunnistettaessa niiden roolit ja merkitys osana alueen TNO-palveluiden kokonaisuutta. Verkostotoimijuus on aktiivisuutta sekä omaan organisaatioon että verkostoon päin.

Verkoston toimimisen edellytys on, että tuntee muut verkoston jäsenet ja palvelut. Verkostoituminen vaatii aktiivisuutta ja vastavuoroisuutta. Verkostomaisella työotteella on merkitystä asiakastyössä, eli hyöty tulee asiakkaalle siinä muodossa, että hän saa tarpeitaan vastaavat TNO-palvelut.

”Tiedän nyt, keneen otan yhteyttä tietyissä asioissa.”

”Hyödynnän olemassa olevia verkostoja asiakkaan tilanteen ja tarpeen vaatimalla tavalla.”

Tarkeaa_on_ymmarrys_sitaatti

Kyseenalaista_on_sitaatti

”Pidän yhteyttä, tutustun ja esittelen. Pyydän kylään ja kyläilen.”

Yhteistyolle_taytyy_sitaatti