Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Verkoston johtaminen ja koordinointi

Yleisiä havaintoja | Verkoston toimintasta | Verkostotoimijuus ja lähetin rooli | Oppiminen ja kehittyminen verkostona | Verkoston johtaminen ja koordinointi

Verkostovalmennus oli herätellyt pohtimaan työyhteisön sisäistä ja ulkoista verkostoitumishalukkuutta ja -mahdollisuuksia, erityisesti organisaation johdon roolia ja merkitystä verkostoyhteistyön mahdollistamisessa. Jos verkostomaista asiantuntijuutta ei todellisuudessa mahdollisteta eikä anneta työntekijöille siihen aikaa ja lupaa osallistua, herää kysymys, miten yksittäinen työntekijä voi asiaa edistää.

”Resurssointi ja halu kehittää toimintaa ratkaisevat.”

Odotan_esimiesteni_sitaatti

Esimiehiltä odotetaan verkostoyhteistyön näkyväksi tekemistä ja toimijoiden verkostoyhteistyön tekemisen mahdollistamista ja valtuuttamista.

Verkoston koordinaattorin roolia pidetiin tärkeänä haettaessa yhteisiä suuntaviivoja eri toimijoiden kesken ja TNO-palveluja kehitettäessä. Koordinaattorin roolista ollaan sitä mieltä, että hänen pitää olla aktiivinen vetäjä, joka saa porukan innostumaan asiasta. Ehdotettiin myös, että koordinaattorin sijasta verkostolla voisi olla koordinoiva ryhmä, joka yhdessä miettiä verkoston toiminnan ”aktiviteetit” ja osallistavat tapaamiset hyvissä ajoin ennakoidulla aikataululla. Verkosto tarvitsee yhteistoiminnalliset tapaamiset, ja sen uudistavan ajantasaisen osaamisen aktivoimisen.

”Koordinaattorina pyrin hakemaan yhteistä linjaa.”

Pitaa_olla_sitaatti

”Luotavan toimintamallin tulee olla riittävän konkreettinen ja sellainen, johon kaikki mukana olevat organisaatiot voivat sitoutua tasavertaisina kumppaneina. Verkosto ei toimi itsestään, vaan se vaatii koordinointia ja johtamista ja systemaattista yhteistä toimintaa verkoston toimijoiden välillä, vaikka eri organisaatioissa työskennelläänkin.”

Palautteissa pohditaan, miten verkoston johtaminen onnistuu, ja miten organisaatiot saadaan sitoutumaan verkostoyhteistyöhön tässä muuttuvien organisaatioiden ja heikkenevien resurssien ajassa. Verkostotoimijat ennakoivat tulevaa ja toivovat, että muutokset eivät lamauttaa eivätkä lakkauta toimintoja, jotka kohta taas organisoidaan uudelleen.

Verkostoyhteistyö on tahtotila, ja ratkaisevaa on, onko Opin ovi -projektien päättyessä alueilla riittävästi halua ja resurssia jatkaa ja kehittää toimintaa edelleen. Pohdintojen perusteella moni totesi haluavansa olla aktiivisesti vaikuttamassa, että projektissa aloitettu hyvä työ ja luodut verkostot jäävät olemaan ja juurtuvat osaksi oman organisaation toimintaa.

Alueiden toimijat ovat löytäneet toisensa ja on halu jatkaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta – vaikkapa sitten epävirallisesti, koska on päästy kokemaan verkostoyhteistyön voima ja hyödyt.

Jatkuvuus ja toiminnan vakiinnuttaminen ovat johtamisen ja koordinoinnin kysymyksiä. Verkostot ovat tehneet sekä suusanallisia että kirjallisia sopimuksia verkostoyhteistyön jatkamisesta projektien päättyessä. Monenlaisista muutoksista ja uudistuksista huolimatta ”edelleenkin halutaan yhdessä pohdiskella ja ratkaista asioita”, verkostona, yhteistyössä.