Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Oppiminen ja kehittyminen verkostona

Yleisiä havaintoja | Verkoston toimintasta | Verkostotoimijuus ja lähetin rooli | Oppiminen ja kehittyminen verkostona | Verkoston johtaminen ja koordinointi

Oppimisesta todettiin, että ”ihmisten kanssa asioiden vaihto tuo aina uusia näkökulmia”. Ymmärrettiin, että TNO-palveluihin pitää sitoutua ja verkostoa kouluttaa ohjauksen sisältöalueista, mikä sitouttaa toimijoita yhteiseen tekemiseen. Vaikka verkosto oppimisen ulottuvuutena onkin tunnistettu, näyttäytyi oppiminen silti usein yksilöllisenä toimintana, ei verkoston oppimisen tilana.

Yhteistyö edellyttää yhteistä toimintamallia, johon kaikki toimijat voivat sitoutua. Näkemykset toimintamallista vaihtelivat, yhden mielestä se oli konkreettinen ”yksi luukku”, toisen mielestä enemmänkin ajattelu- ja toimintatapa, joka pohjautuu verkostoyhteistyöhön.

Ei_haaveillakaan_sitaatti

Verkostoyhteistyön tavoitteiden mukaisesti asiakas on ohjauksen keskiössä ja häntä on kuultava ja vältettävä päällekkäistä: hyödynnetään jo olemassa olevia palveluita ja vain tarvittaessa rakennetaan uusia järjestelmiä.

Saimme_yhteisen_sitaatti

”Paras oivallus oli kysymys, että voimmeko jatkaa toimintaamme ilman yhteistä TNO-palvelumallia.”
Tiedonkulku verkostoyhteistyössä pohdituttaa, ja sosiaalinen media nähtiin merkittävänä yhteydenpidon ja tiedonkulun välineenä. Ohjaajilla oli tarve keskinäiseen vuorovaikutukseen ja tarve jakaa kokemuksia ja ratkoa ongelmia yhteisillä foorumeilla.

Ihmisten_kanssa_sitaatti

Yhteiset kasvokkaiset tapaamiset ovat tärkeitä paitsi tuntemisen niin myös sen vuoksi, että ne lujittavat verkostoa. On syytä pyytää kylään ja kyläillä. Verkosto tuo lisäarvoa omaan työhön jaetun osaamisen ja asiantuntijuuden muodossa. Yhteistyö helpottuu, kun opitaan tuntemaan verkoston muut toimijat, heidän osaamisensa ja tarjolla olevat palvelunsa. Verkosto auttaa myös jaksamisessa, ja pienillä paikkakunnilla sen merkitys korostuu.