Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Verkostovalmennusta Opin oville

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin yhtenä toiminta- ja työmuotona olivat verkostovalmennukset. Verkostovalmennuksilla tuettiin alueellisia Opin ovi -projekteja niiden omien tavoitteiden mukaisessa toiminnassa: toimijoiden verkostoitumista, verkostoyhteistyön rakentumista ja elinikäisen ohjauksen strategisten tavoitteiden mukaista aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden (TNO-palveluiden) kehittämistyötä.

Verkostoyhteistyölle ja verkostomaiselle toimintatavalle oli monilla Opin ovi -alueilla hyvät lähtökohdat jo aikaisempien projektien, kuten Noste-ohjelman , ansiosta. Oli kuitenkin alueita, joilla monialainen tapa tuottaa aikuiskoulutuksen ohjauspalveluita oli uutta. Elinikäisen ohjauksen strategiset tavoitteet julkistettiin vuonna 2011. Vuonna 2013 ELY-keskusten tehtäväksi asetettu alueellisten elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmien (ELO-ryhmät) kokoaminen lisäsi edelleen verkostoyhteistyön kehittämisen ja syventämisen tarvetta.

Verkostovalmennusten suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana oli konsultoiva työote. Valmennukset perustuivat aina kunkin Opin ovi -projektin ja alueen toimijoiden tarpeisiin. Niiden sisällöt ja työskentelytavat sovittiin neuvotellen ja yhteistä ymmärrystä hakien.

Vuosien_2009-2014_aikana_toteutetut_verkostovalmennukset

Vuosien 2009–2014 aikana toteutetut verkostovalmennukset:

  • 22 paikkakunnalla
  • yli 100 valmennuspäivää
  • yli 1300 osallistujaa
  • osallistujat monista eri toimintaympäristöstä ja tehtävistä

Sisältöinä verkostoyhteistyön osa-alueista mm:

  1. verkostojen kokoaminen
  2. minä verkostotyön osaajana
  3. verkostojen ylläpito ja koordinointi