Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Tästä eteenpäin – verkostovalmentajien havaintoja

Anne Leppänen ja Hannele Torvinen, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti
JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lähes kuusi vuotta verkostovalmentajana Opin ovi -verkostossa ovat olleet innostavaa ja opettavaa aikaa. TNO-palveluiden kehittämistyö alueilla on kerännyt valtavan määrän toimijoita yhteen. Mieleenpainuvaa on ollut, kuinka innolla ja sitoutuneesti kaikki ovat lähteneet kehittämään uutta. Verkostovalmentajina havaintomme verkostoyhteistyöstä ja sen kehittämisen haasteista ovat suurelta osin samoja kuin verkostovalmennuksissa toimijoiden ilmaisemat mietteet: Yhteisesti tunnistettu ja tunnustettu kehittämistarve saa toimijat liikkeelle, ja sitoutuminen edellyttää, että syntyy yhteinen tahtotila, jossa jo alkuvaiheessa saadaan yhteinen tavoite kirkastettua. Alun hämmennyksestä on kuljettu pitkä yhteinen oppimisen matka TNO-palvelujen koordinoituun kehittämiseen osana alueellisia ELO-verkostoja. Tahtoa ja osaamista on, vaikka rakenteet vielä haraavat vastaan, samoin rajoittavat toimintakulttuurit. Suunta on selvä, mutta kehitettävää riittää, kun moniammatilliset ja monialaiset toimijat vievät elinikäisen ohjauksen strategisia tavoitteita käytäntöön.

Kaikilla ohjauksen toimijoilla on jo selkeä käsitys siitä, kuinka ohjauksen haasteet vaativat monialaista asiantuntijuutta. Ymmärrys verkostoyhteistyön monialaisuuden tuomista mahdollisuuksista on oivallettu, mutta läheskään kaikkia sen esille nostamia ongelmia ei ole vielä pystytty ratkomaan, esimerkiksi asiakasta koskevan tiedon kulku eri toimijoiden välillä.

Verkostoyhteistyön edellyttämä toiminnan rakenteiden ja kulttuurien uudistaminen ei käy hetkessä. Ajattelu- ja toimintamallien uudistuminen haastaa edelleen. Siksi kaikkien toimijoiden tulee olla näkemyksellisiä ja rohkeita, valmiita jopa rikkomaan oman toimivaltuutensa rajoja. Edelleen liian usein verkostoituminen jää henkilötasolle ja henkilöityy. Jotta verkostoyhteistyö voi sisäistyä, sen pitää olla rakenteissa – valtuuksina ja vapautena luoda ja löytää uusia, toimivampia ohjauksen toimintamalleja ja työkäytäntöjä, asiakas ja palvelu edellä.

Verkostoyhteistyö on altistumista toisten ajatuksille avoimella asenteella, osallistumista niin, että lähtökohtaisesti mikään ei ole lukkoon lyötyä. Oman verkostotoimijan roolin ymmärtäminen on tärkeää, koska jokainen verkostossa toimija on lähetti suhteessa kollegoihin, omaan organisaatioon, yhteistyöverkostoon ja asiakkaaseen. Verkostotoimijuus on hyvä saada osaksi työnkuvaan ja sille on sekä johtamisen että työyhteisön valtuutus ja tuki.

Luottamus on verkostoa koossa pitävä voima, ja verkostojen johtaminen ja koordinointi ovat toiminnan kulmakiviä. Johtaminen mahdollistaa, sitouttaa ja valtuuttaa; koordinointi luo puitteet ja rakentaa toimintaa yhteisesti määritellyn tavoitteen suunnassa. Jokainen meistä rakentaa luottamusta verkostoyhteistyössä omalla toiminnallaan!