Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Varsinais-Suomi

Jaakko Rousu, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Alueellinen toiminta | Etelä-Pohjanmaa | Häme | Kaakkois-Suomi | Keski-Suomi | Lappi | Pirkanmaa | Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | Satakunta | Uusimaa

Varsinais-Suomen alueella on toiminut kehittämisohjelman alla neljä Opin ovi -projektia.

Edu-Vuxen Åbolandin tavoitteena oli parantaa ja syventää aikuisohjauksen osaamista, lisätä yhteistyötä yli organisaatiorajojen aikuiskoulutustoimijoiden välillä, parantaa aikuisohjauksen näkyvyyttä Turunmaalla, kehittää aikuiskoulutuksen osuvuutta sekä kartoittaa työelämän koulutustarpeita. Projektin toteutti Åbo Akademin ja Yrkeshögskolan Novian elinikäisen oppimisen keskus (Centret för livslångt lärande, CLL). Toteutusaika oli 1.9.2009–30.6.2013.

Varsinais-Suomen OpinOvi oli alueen aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten sekä oppisopimustoimistojen yhteinen projekti, jonka tavoitteena oli perustaa yhteinen ohjauspalvelupiste Opin Ovi aikuisopiskeluun -projektin kanssa. Lisäksi projekti pyrki mm. kehittää ohjaus- ja neuvontapalvelujen asiakaslähtöisyyttä, parantaa niiden saatavuutta, vahvistaa aikuiskoulutusorganisaatioiden verkostoitumista ja yhteistyötä sekä lisätä henkilöstön osaamista. Projektin koordinaattorina toimi Turun Aikuiskoulutuskeskus ja osatoteuttajiin kuuluivat Ammattiopisto Livia, AXXELL Utbildning, Faktia Koulutus Oy, JAKK Koulutus Oy, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun aikuisopisto, Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutus, Turun oppisopimustoimisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kristillinen opisto ja Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Projektin toteutusaika oli 1.8.2008–31.5.2012.

Opin Ovi aikuisopiskeluun tuotti alueellisen OpinOvi -palvelupisteen yhteistyössä oppilaitosten projektin kanssa. Lisäksi se pyrki mm. tuottamaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa koulutuksista ja niiden rahoittamisesta yksittäisille aikuisille, kannustamaan asiakkaita aikuisopiskeluun tiedotuksen ja ohjauksen keinoin sekä kehittämään verkostolle uusia yhteistyömuotoja. Projektin toteutti Varsinais-Suomen TE-toimisto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Toteutusaika oli 18.8.2008–29.2.2012.

Aikuisopiskelun OpinOvi Varsinais-Suomessa -projektin päätavoitteena oli kytkeä alueellisen aikuisohjausstrategian kehittämisehdotukset käytännön toimenpiteiksi. Muihin tavoitteisiin lukeutuivat TNO-palvelumallien juurruttaminen, verkostojen ylläpito, verkostomaisen työskentelytavan kehittäminen edelleen sekä ohjaustyötä tekevien osaamisen kehittäminen. Projektia koordinoi Turun Aikuiskoulutuskeskus yhteistyössä Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen, Salon seudun aikuisopiston sekä Raision aikuiskoulutuskeskus Timalin kanssa. Toteutusaika oli 1.6.2012–30.6.2014.

Palvelupiste jatkaa TE-toimistossa

Suomenkielisten projektien synnyttämä Varsinais-Suomen OpinOvi -palvelupiste jatkaa toimintaansa Turun TE-toimistossa myös tulevaisuudessa. Se toimi alun perin Turun keskustassa sijaitsevassa JobCafessa, mutta siirtyi sieltä myöhemmin Turun TE-toimiston tiloihin. Toisin kuin mukana olevissa oppilaitoksissa pelättiin, muutto TE-toimistoon ei pelottanut asiakkaita pois, pikemminkin päinvastoin. Palvelupisteen ajanvaraaja tulee TE-toimistosta, ohjaajat taas oppilaitoksista. Juuri hyvin toimiva yhteistyö verkoston oppilaitosten ja TE-toimiston välillä onkin palvelupisteen juurtumisen salaisuus. Pisteen tulevaisuus varmistettiin syksyllä 2014 allekirjoitetuilla sopimuksilla.

Myös ruotsinkielisellä Turunmaalla kokeiltiin aikuisohjauksen palvelumalleja. Siellä palvelupisteet sijoitettiin kirjastoihin Paraisilla ja Kemiönsaarella. Ongelmaksi muodostui näistä palveluista tiedottaminen – asiakkaat eivät löytäneet perille.

Työelämäyhteistyötä on sitäkin tehty niin suomen- kuin ruotsinkielisten ohjausverkostojen taholta. Suomenkielinen yritysohjausverkosto on pyrkinyt saamaan pk-yrityksiä koulutusten pariin pilotoimalla yritysohjaustapahtumia hiusalan kanssa. Ruotsinkielinen työelämäklusteri on tuonut oppilaitokset, kunnat, työelämän ja TE-toimiston saman pöydän äärelle keskustelemaan yhteisistä asioista.

Turun OpinOvi -palvelupisteen rinnalla toimii palvelupisteen ohjaajien tiimi, jossa ovat mukana kaikki palvelupisteellä päivystävät oppilaitokset sekä TE-toimiston ajanvaraaja. Maakunnassa toimii lisäksi oppilaitosten rehtorien asettama ohjauksen ja opinto-ohjauksen yhteistyöryhmä, joka on kehittänyt mm. ohjauksen itsearviointivälineitä.

Alueellinen ELO-ryhmä muodostui noin kymmenen vuotta toimineesta, maakunnan yhteistyöryhmän nimittämästä koulutusjaostosta. Sen alle perustettiin suomen- ja ruotsinkieliset ELO-jaostot, joiden jäsenistö koostuu käytännön ohjaustyötä tekevistä henkilöistä. Itse koulutusjaostossa istuu enemmän päättävän tason ihmisiä.

info2

Tutustu myös

Varsinais-Suomen aluesivu Opinovi.fi-sivustolla