Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Tietoa Opin ovi -julkaisusta

Rousu, Jaakko & Ryhänen, Auli & Tiihonen, Anna-Kaisa (toim.) 2014. Opin ovi – Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässäavoimet oppimateriaalit. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Tämä julkaisu tuotettiin Aikuisohjauksen koordinaatioprojektissa.

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisen kehittämisohjelman (ESR 2007 – 2013) ja Opin ovi -hankeperheen tavoitteena oli mm. parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta, koulutuksesta työelämään siirtymistä, työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista sekä erityisesti aikuisväestön koulutukseen osallistumisedellytyksiä.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti (ESR 1.8.2018 – 31.12.2014) vastasi Opin ovi -hankeperheen koordinoinnista. Projekti tuki eri keinoin kehittämisohjelmaan kuuluvien yli 50 valtakunnallisen ja alueellisen Opin ovi -projektien toimintaa sekä levitti projektien kokemuksia ja niissä syntyneitä hyviä käytäntöjä. Projekti verkotti ohjauksen toimijoita keskenään sekä yleisemmin edisti tieto-, neuvonta- ja ohjaus (TNO) -palveluiden alueellista kehittämistä. Projektia toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu Euroopan sosiaalirahaston ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen turvin. www.opinovi.fi

Lisätietoja Auli Ryhänen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)

info2
Creative Commons -lisenssin käyttö on suositeltavaa, kun julkaisee omia opetusmateriaaleja verkossa. Sen avulla voi helposti määritellä, millaisilla ehdoilla teoksia saa levittää ja muuttaa. Käyttökelpoinen lisenssi on esim. CC-BY-NC-ND -lisenssi, jolloin tekijän nimi on aina mainittava ja teosta saa levittää, mutta teoksen kaupallinen käyttö ja muuttaminen on kielletty.