Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Satakunta

Anna-Kaisa-Tiihonen, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Alueellinen toiminta | Etelä-Pohjanmaa | Häme | Kaakkois-Suomi | Keski-Suomi | Lappi | Pirkanmaa | Pohjanmaa | Pohjois-PohjanmaaUusimaa | Varsinais-Suomi

Satakunnan alueella on toiminut kehittämisohjelman alla yksi Opin ovi -projekti. Satakunnan Opin Ovi kehitti alueellista aikuisopiskelun ohjausta ja neuvontaa, verkostomaista yhteistyötä ja toimintatapaa sekä alueellisen aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategian 2012–2015. Projektin tehtävänä oli myös aikuisopiskelun TNO-strategian levittäminen ja juurruttaminen. Projekti toteutettiin kahdessa eri aikavälissä: 1.8.2009–31.7.2012 ja 1.8.2012–31.12.2013. Projektin toteutti Satakunnan oppisopimuskeskus yhteistyössä Länsirannikon Koulutus Oy:n, WinNovan sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä, SATAEDUn kanssa. Vuoden 2013 päätoteuttamisvastuu siirtyi WinNovalle.

Sähköinen palvelukartta alueen tähtitulos

Satakunnan OpinOvi kehitti alueella verkostomaisesti tuotettuja aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Tuloksena syntyneen verkoston lisäksi projekti tuotti verkkopalvelun, Sataovi – sähköisen palvelukartan. Toimintaa vahvistaa laaja aikuisten TNO-palvelujen strategia, mutta tilannekatsauksessa havaittiin, että strategiaa voisi juurruttaa vieläkin paremmin käytännön toimintaan.

Sähköinen palvelukartta Sataovi kokoaa alueen ohjauspalveluja tuottavat ja heidän palvelutarjontansa yhteen helposti löydettäväksi. Hyvin suunniteltu ja toteutettu palvelukartta on erinomainen lähtökohta ja toimiva ohjauksen väline. Monikanavaisen ohjauksen kehittäminen vaatinee kuitenkin jatkuvaa kehittämistä. Sivuston ylläpitäminen ja sisällön ajankohtaisuus ovat asioita, joista verkoston tulee huolehtia yhteistyössä myös tulevaisuudessa. Satakunnan verkostolla on uskoa siihen, että palvelua kehitetään, ylläpidetään ja levitetään yhä, mutta resursseja säästettäessä tai henkilöstön vaihtuessa tarvittavien työntekijöiden järjestäminen voi koitua haasteeksi.

Tällä hetkellä voimissaan oleva TNO-verkosto voidaan pitää aktiivisena yhteisen arjen tekemisen ja tapaamisten avulla. Myös koordinointivastuista huolehtimista pidetään alueella tärkeänä. Ilman vastuullista tahoa verkostomainen toiminta voi hiipua.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen laadun seurannan ja arvioinnin kysymykset ovat ajankohtaisia myös Satakunnassa. Alueella toimintaansa käynnistänyt elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä voi toimia yhtenä välineenä palvelujen seurantaan ja arviointiin.

Satakunnan Opin ovi -projektin keskeisiä tuloksia ja hyviä käytäntöjä on esitelty valtakunnallisella Opin ovi -sivustolla, joka toimii verkossa vähintään vuoteen 2020 saakka. Sen avulla hyvät käytännöt ovat hyödynnettävissä myös tulevissa kehittämisohjelmissa.

info2

Tutustu myös

Satakunnan aluesivu Opinovi.fi-sivustolla