Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Rakenne ja organisointi

Auli Ryhänen, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kolme osaohjelmaa

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla (ESR 2007–2013) -kehittämisohjelma koostui osaohjelmista ja -projekteista. Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti vastasi kehittämisohjelman valtakunnallisesta koordinoinnista, seurannasta ja tiedottamisesta. LAITURI-projekti puolestaan tuki ELY-keskusten ELO-toimintaa. Alueellisissa Opin Ovi -projekteissa luotiin moniammatillisia verkostoja ja alueellisia ohjauksen yhteistyöryhmiä sekä aikuisille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjaus (TNO) -palveluja.

NUOVE-projekti jakaantuu kolmeen osaprojektiin: sähköisten koulutusneuvonnan ja uraohjauspalvelujen kehittäminen, ohjauksen arviointivälineiden kehittäminen ja kehittämisohjelman arviointihanke. Tavoitteena oli, että kansalaisilla on käytössään hankekauden päättyessä mm. koulutus- ja uraohjauspalvelujen julkinen portaali ja valtakunnallinen ammatinvalinnan puhelinpalvelu.

STUDIO-osio vastaa aikuiskoulutuksessa toimivan opetushenkilöstön osaamisen kehittämisestä. ERKKERI ja TE-ERKKERI vahvistavat ohjaus-, neuvonta- ja opetushenkilöstön ohjauksen ja neuvonnan toimintamuotojen kehittämistä ja osaamista. TYÖELÄMÄ-ERKKERI-osion päämääränä on vahvistaa työpaikoilla toimivan henkilöstön osaamisen kehittämisestä vastaavien henkilöiden osaamista.

Kehittämisohjelma koostui kolmesta laaja-alaisesta osaohjelmasta:

osaohjelmat1

Kehittämisohjelman organisointi ja rahoitus

Kehittämisohjelmasta vastasivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ-ja elinkeinoministeriö. Projekteja rahoittivat ELY-keskukset (ennen 1.1.2010 Työvoima- ja elinkeinokeskukset), lääninhallitukset, maakuntaliitot, Opetushallitus sekä työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sosiaali- ja terveysministeriö. Alunperin kehittämisohjelmaan oli varattu 26,1 milj. euroa.

Kehittamisohjelman_organisoint

Kehittämisohjelman ohjaus ja seuranta

Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä (ELO) on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2011 asettama ryhmä, jonka tehtäviin siirrettiin aiemmin kehittämisohjelman ohjausryhmänä toimineen koordinaatio- ja seurantaryhmän ja sen tukena toimineen kehittämisohjelmatiimin tehtävät. Näitä oli käytännössä mm. ohjata ja seurata kehittämisohjelman etenemistä, valvoa rahoitusta ja arvioida tuloksia.

 

 

Opin ovet – koordinoituna ja verkostoituna

Kehittämisohjelman koordinoinnista vastasi Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti. Projektin tehtävänä oli tukea muita kehittämisohjelman projekteja sekä koota ja levittää valtakunnallisesti niissä syntyviä tuloksia ja hyviä käytäntöjä. Koordinaatioprojekti piti yhteyttä myös Itä-Suomen vastaavia toimintoja toteuttaviin tahoihin

 

 

info2

Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 – 2013

Valtakunnallisesta ELO-ryhmästä