Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Pohjanmaa

Anna-Kaisa Tiihonen, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Alueellinen toiminta | Etelä-Pohjanmaa | Häme | Kaakkois-Suomi | Keski-Suomi | Lappi | Pirkanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | Satakunta | Uusimaa | Varsinais-Suomi

Pohjanmaan alueella on toiminut kehittämisohjelman alla neljä Opin ovi -projektia.

Källan/Lähde-projekti kehitti Pohjanmaan alueen aikuisille suunnattuja suomen- ja ruotsinkielisiä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Toimintaan kuului erityisesti verkostomaisen toiminnan kehittäminen sekä Opinpolku-projektin kanssa yhteistyössä perustetun Opintori-palvelun kehittäminen ja ylläpitäminen. Projekti toimi aikavälillä 18.8.2009–29.2.2013. Projektin toteutti Pohjanmaan ELY-keskus.

Opin ovi Keski-Pohjanmaalla -projektissa kehitettiin tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalvelujen saatavuutta, laatua ja näkyvyyttä sekä ohjauksellista asiantuntijuutta Keski-Pohjanmaan alueella. Kehittämistyö toteutettiin verkoston yhteistyönä ja tiiviinä yhteistyökumppanina kokonaisuuteen kuului Opin Ovi SME-projekti. Projekti toteutettiin aikavälillä 1.7.2009–31.10.2013. Projektin toteutti Keski-Pohjanmaan aikuisopisto.

Opin Ovi SME (Small and Medium Enterprises) -projektissa kehitettiin yleisiä alueellisia aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluita verkostoyhteistyössä alueen eri organisaatioiden kanssa. Keski-Pohjanmaalla toiminut projekti teki yhteistyötä yritysten kanssa ja keskittyi erityisesti työelämälle ja yrityksille kohdentuviin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin. Projekti toimi aikavälillä 1.8.2009–31.12.2012. Projektin toteutti Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan aikuisopisto.

Opinpolku-projekti kehitti Pohjanmaan alueelle verkostoa ja toimintamallia, jolla tuotetaan alueen aikuisväestölle ja elinkeinoelämälle suunnattua laadukasta ja asiakaslähtöistä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua. Tavoitteena oli poikkihallinnollinen ja kielinäkökulmista riippumaton palvelujen kehittäminen seitsemän eri aikuiskoulutusorganisaation yhteistyönä. Projekti toteutettiin vuosina 1.8.2008–31.12.2011. Projektin päätoteuttaja oli Vaasan aikuiskoulutuskeskus.

Opastin ja OpinTori jäivät elämään

Pohjanmaan alueella on kehitetty ja kokeiltu erilaisia aikuisille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen käytäntöjä. Vakiintuneiksi palvelumalleiksi ovat jääneet Keski-Pohjanmaan alueen Opastin-palvelu ja Pohjanmaan (erityisesti Vaasan alueen) OpinTori-palvelu, joista molemmat toimivat sitoutuneen verkoston ylläpitäminä ja perustuvat yhden luukun periaatteeseen. Yhteiset alueelliset tapahtumat sekä tietojen vaihtaminen verkoston tapaamisissa nähdään myös tärkeinä verkostomaisina toimintatapoina, joita projektit ovat edistäneet.

Ohjauksen merkittävyys aikuisen urapolun tukemisessa on tunnustettu ja aikuisille suunnatuille palveluille on saatu näkyvyyttä. TNO-palvelut ovat vahvistuneet, mutta hakevan vaiheen ohjauksessa nähdään olevan vielä kehittämistä. Elinikäisen ohjauksen kehittämistyössä alueella huomioidaan Opin ovi -projekteissa tehty työ. ELO-toiminta on Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla hieman eri vaiheissa, mutta hyvää vauhtia käynnistynyt viimeistään vuoden 2014 myötä.

Opin ovi -projektiperheessä Opastin.fi-palvelu on nähty vahvaksi esimerkiksi alueellisista sähköisistä palveluista. Alueellisen sähköisen palvelun kehittäminen oli mahdollista ESR-kehittämisohjelman rahoituksella vain harvoilla alueilla, sillä sähköisten palvelujen kehittäminen kuului alun perin valtakunnalliselle NUOVE-projektille. Alueellisten toimijoiden mielestä palvelun kehittämisen vahvuutena oli se, että työhön oli käytettävissä kahden alueellisen projektin resurssit. Projektivoimin tuotettiin esimerkillinen palvelu ja toimintamalli, josta toivotaan otettavan mallia myös valtakunnan tasolla verkko-ohjauksen palveluita kehitettäessä.

Arvioinnin ja seurannan sekä ohjauksen laadun kysymykset ovat ajankohtaisia Pohjanmaalla. Laadun kehittäminen nostettiin esille niin ennakkokyselyssä kuin tilannekatsauskäynnilläkin. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen seurantaa ja arviointia tehtäneen tulevaisuudessa myös alueellisissa ELO-ryhmissä.

info2

Tutustu myös

Pohjanmaan aluesivu Opinovi.fi-sivustolla