Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Pirkanmaa

Jaakko Rousu, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Alueellinen toiminta | Etelä-Pohjanmaa | Häme | Kaakkois-Suomi | Keski-Suomi | Lappi | Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | Satakunta | Uusimaa | Varsinais-Suomi

Pirkanmaan alueella on toiminut kehittämisohjelman alla kolme Opin ovi -projektia.

Opin Ovi Pirkanmaan tavoitteena oli luoda Pirkanmaalle aikuisohjausstrategia ja ohjauksen ammattilaisten verkosto. Lisäksi projektissa pyrittiin kehittämään hyviä käytäntöjä neuvonnan, ohjauksen, osaamisen kartoittamisen ja henkilökohtaistamisen avuksi. Projektissa myös kehitettiin ohjauspalveluita Pirkanmaan alueella mm. liikkuvan palvelupisteen (Opin ovi -auto) avulla. Projektin toteutusaika oli 1.9.2008–30.6.2012. Projektia toteutti Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Yhteistyökumppaneina olivat Tampereen ammattiopisto, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto / Pirkanmaan oppisopimuskeskus, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Mäntän seudun koulutuskeskus ja Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry.

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa -hankkeessa perustettiin Opin Ovi -neuvontapiste, jossa tarjotaan aikuisille uraohjausta sekä neuvontaa koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa. Hanketta hallinnoi Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto. Hanketoimijoina olivat Akaan opisto, Etelä-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan oppisopimuskeskus, Päivölän Kansanopisto, Pälkäneen seudun kansalaisopisto, Sastamalan aikuiskoulutus ja oppisopimustoimisto, Valkeakosken aikuislukio, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy ja Valkeakoski-opisto. Hankkeen toteutusaika oli 1.7.2008-30.6.2013.

Oma Ovi -projektissa ohjattiin ja neuvottiin hoiva-alan työvoimakoulutukseen valitsematta jääneitä ja koulutuksen keskeyttäneitä. Tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämisen lisäksi kehitettiin uusia palvelutuotteita työvoimakoulutusvalintoihin. Projektin tavoitteena oli, että hakijat ohjautuisivat nopeammin eteenpäin joko hoiva-alalle tai muulle soveltuvalle alalle. Projekti teki yhteistyötä työhallinnon, alueen oppilaitosten ja työnantajien kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin toteutti Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Toteutusaika oli 1.1.2009-31.12.2011.

Verkostot voimissaan

Pirkanmaan Opin ovi -tilannekatsauskäyntiä (14.3.2014) varten tehdyn ennakkokyselyn vastausten perusteella alueellisten toimijoiden tietämys toisistaan on lisääntynyt, yhteistyötä on tehty yli hallinnonrajojen ja vertaisoppiminen tämän prosessin kautta on toteutunut. Pirkanmaalla ei aikaisemmin ollut aikuisohjauksen strategiaa tai yhden luukun palvelua, ja niiden puutetta voikin pitää keskeisimpänä tarpeena, jonka vuoksi alueen Opin ovet synnytettiin.

Aktiivisesti toimivaa yhden luukun palvelupistettä tai asiakkaille suunnattua verkkopalvelua Pirkanmaalta ei löydy. Tästä huolimatta alueen ohjausverkoston yhteistyö on aktiivista, eikä asiakkaita ole unohdettu. Urainfoa ja koulutustietoja tarjoavia Koulutustiistai-tilaisuuksia järjestetään kerran kuukaudessa ja tämän lisäksi alueella toteutetaan laajempia ohjaustapahtumia pari kertaa vuodessa. Myös Etelä-Pirkanmaalla järjestetään omia alueellisia tilaisuuksia. Ohjausverkosto toteuttaa tapahtumat ja tilaisuudet yhden luukun periaatteella, eli eri oppilaitosten TNO-henkilöt ohjaavat asiakkaita myös toistensa koulutuksiin. Verkostoyhteistyön apuvälineenä Pirkanmaan ohjaajia palvelee Avoin Pirkanmaa -sivusto, joka mahdollistaa yhteydenpidon verkoston kesken esimerkiksi asiakkaan koulutusvaihtoehtojen pohtimisessa.

Etelä-Pirkanmaalla aikuisille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita tuottaa Ura Ovi ry, Valkeakosken alueen työttömien yhdistys. Ura Ovi tarjoaa ohjauspalveluita työttömille työnhakijoille ja toteuttaa yrityskäyntejä, joilla kartoitetaan alueen yritysten tarpeita työntekijöille sekä etsitään työpaikkoja Ura Oven asiakkaille. Ura Ovi ry toimii yhteistyössä mm. TE-toimiston kanssa.

Pirkanmaan ELO-ryhmä oli yksi valtakunnan ensimmäisiä ja se rakentui pitkälti Opin ovi -verkostojen pohjalta. ELO-ryhmällä on kaksi käytännön ohjaustyötä tekevistä toimijoista koostuvaa alaryhmää, Koulutustiistait ja muut tapahtumat järjestävä Yhden luukun tiimi sekä nuorten aikuisten osaamisohjelman puitteissa toimiva yhteistyöryhmä. Voidaankin sanoa, että kehittämisohjelman aikana tehty työ jatkuu edelleen alueellisen ELO-ryhmän alla.

info2

Tutustu myös

Pirkanmaan aluesivu Opinovi.fi-sivustolla