Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Monikulttuurinen ohjaus

Arja Pakkala, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Läpäisyteemoista | Työelämälähtöisyys ja ohjaus yrityksissä | Erilaiset oppijat | Kansalaisen äänen mukaan ottaminen ohjauspalvelujen suunnitteluun | Hakeva toiminta

KokousMonikulttuurisen ohjauksen kokonaisuudessa on kysymys maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjauksesta ja siihen liittyvien käytäntöjen ja toimintamallien kehittämisestä. Työskentelyn tavoitteena oli vaihtaa kokemuksia ja kehittää osaamista monikulttuurisen ohjauksen käytännöistä. Työryhmässä alettiin laatia toimintamallia maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjaustarpeen huomioimiseksi valtakunnallisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden toteutuksessa (TNO-palvelut). Työ jatkui ALPO-tukirakenteen Ohjauksen teematyöryhmässä vuonna 2013.

Erityisiä kotoutumispalveluja lukuun ottamatta poliittisten linjausten ja lainsäädännön perusajatuksena on, että maahanmuuttajat käyttävät samoja peruspalveluja kuin suomalaisetkin. Tavoitteena on välttää erillisten palvelujärjestelmien rakentamista ja kehittää peruspalveluja siten, että niissä kyetään palvelemaan myös maahanmuuttajia yhdenvertaisuuslain edellyttämällä tavalla.

Tavoitteita edistettiin teematyöryhmän avoimissa tapaamisissa, keskustelufoorumeissa ja työseminaareissa. Tapaamisissa kohtasivat ALPO-tukirakenteen alueelliset toimijat ja Opin ovi -projektitoimijat. Tilaisuudet oli tarkoitettu toimijoiden kokemusten vaihtoon, hyvien käytäntöjen esittelyyn, tärkeäksi koettujen teemojen syventämiseen sekä asiantuntijatiedon jakamiseen ohjauksen erityiskysymyksissä. Toiseksi teematyöryhmässä koottiin ja työstettiin parhaita maahanmuuttajien ohjaukseen kehitettyjä malleja ja toimintaprosesseja. Tässä yhteydessä kehitettiin esimerkiksi ohjausprosessien ja ohjauksen menetelmiä sekä työntekijöiden osaamista. Kehittämisen kohteina olivat myös työllistymiseen ja monikulttuurisuuden hyödyntämiseen liittyvät mallit työelämässä.

Monikulttuurisuuden huomioiminen alueellisissa TNO-palveluissa

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt oli erikseen mainittu projektien kohderyhmien määrittelyissä. Projektien toiminnassa tehtiin yhteistyötä alueellisten maahanmuuttajapalvelujen ja muiden maahanmuuttajille TNO-palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Käytännön esimerkkinä tästä yhteistyöstä oli esimerkiksi se, että maahanmuuttajapalvelu oli ajoittain päivystämässä neuvontapisteissä. Tämä yhteistyö koettiin projekteissa haastavaksi. Vaikka alueilla oli paljon TNO-palveluja tarjoavia toimijoita, aito yhteistyö oli havaittu puutteelliseksi. Projektien aikana yhteistä ohjaustoimintaa oli kuitenkin saatu edistetyksi ja alueilla suhtauduttiin tulevaisuuden yhteistyöhön positiivisin odotuksin esimerkiksi suhteessa välityömarkkinoiden toimijoihin, monitoimikeskuksiin ja työpajatoimijoihin.

Vaikka perusajatus on se, että maahanmuuttajat saavat TNO-palveluja sieltä missä niitä muutenkin tarjotaan, maahanmuuttajien erityistarpeita pyrittiin neuvontapisteissä ottamaan huomioon. Esimerkiksi kielitaidon osalta tätä pyrittiin toteuttamaan siten, että kiinnitettiin huomiota viestinnän selkeäkielisyyteen ja pidettiin hyvin esillä kielitestejä ja maahanmuuttajille erityisesti suunnattuja koulutusvaihtoehtoja.

Hyvä esimerkki projektien maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen kokonaisuudesta oli Etelä-Pohjanmaan Aikuiskoulutusfoorumin tekemä kartoitus maahanmuuttajille tarjottavasta suomen kielen ja kulttuurin koulutuksesta. (Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tilannekatsaus 2014, Etelä-Pohjanmaa.)