Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Keski-Suomi

Anna-Kaisa Tiihonen, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Alueellinen toiminta | Etelä-Pohjanmaa | Häme | Kaakkois-Suomi | Lappi | Pirkanmaa | Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | Satakunta | Uusimaa | Varsinais-Suomi

Keski-Suomen alueella on toiminut kehittämisohjelman alla kaksi Opin ovi -projektia.

Keski-Suomen Opin ovi -projektin tuloksena syntyivät Keski-Suomen alueen kattava puhelimen sekä sähköpostin välityksellä toimiva ohjauspalvelu, moniammatillinen ja osaava yhteistoimintaverkosta, alueen ohjauspalvelun toteuttamisen strategia sekä ohjauspalvelun vakiinnuttamisen takaava sopimusmuistio. Keski-Suomen Opin ovi -projektia toteutettiin aikavälillä 1.8.2008-31.12.2012. Projektin päätoteuttajana toimi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jyväskylän aikuisopisto ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Keski-Suomen Opin oven ohella toimi Aikuisohjausta paikallisesti -projekti, joka panosti alueen ohjaustyöntekijöiden verkostoitumiseen. Projekti kehitti aikuisohjauspalvelujen toimintamalleja, paikallista aikuisohjauksen yhteistoimintatapaa, proaktiivisia ohjauspalveluja sekä osaamisen kehittämisen tunnistamistapoja. Tätä projektia toteutettiin aikavälillä 1.11.2008-31.10.2011 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän / Jyväskylän aikuisopiston toimesta.

Palvelumallit ja strategia keskeisiä tuotoksia

Keski-Suomen alueen Opin ovi -projektien tuloksista merkittävimpiä ovat ohjauksen yhteistyöverkoston rakentaminen ja kehittäminen, alueellisen aikuisohjauksen strategian tuottaminen sekä erilaiset aikuisten ohjauksen palvelumallien kokeilut ja -kuvaukset. Yhteistyön myötä seinät organisaatioiden väliltä ovat kaikonneet mahdollistaen yhteiset, resursseja säästävät ja vaikuttavuutta lisäävät, toimenpiteet esimerkiksi aikuiskoulutuksen markkinointiin myös jatkossa. Verkostomaisen toiminnan tilanne on kuitenkin eri seutukunnilla erilainen. Projektien aikana huomattiin, ettei pienillä paikkakunnilla ole samanlaista tarvetta verkoston toimijakarttojen tekemiseen kuin isommilla kaupunkiseuduilla, joilla toimijoita on paljon.

Alueella toteutetut Keski-Suomen Opin ovi -ohjauspalvelut olivat onnistuneita, mutta niiden jatkuvuutta ei pystytty turvaamaan pitkäksi aikaa projektien jälkeen. Verkostolla on kuitenkin yhteinen tahtotila jatkaa asiakkaiden palvelemista yhdessä tehden – yhteisenä ajatuksena on yhä, että tärkeintä on, että aikuinen asiakas saa tarvitsemansa tiedon ja avun riippumatta siitä, kuka ja missä häntä ohjaa. Palvelujen takaaminen nähtiin keskeisemmäksi kuin se, mikä projekti niitä kehittää. Verkosto on laajenemassa, ja sen ylläpitämisessä keskeiseksi on nähty selkeä vastuutahon nimeäminen sekä säännölliset tapaamiset.

Tietojen siirtäminen Keski-Suomen Opin ovi – ja muilta yhteistyöprojekteilta edelleen alueelliseen elinikäisen ohjauksen kehittämis- ja koordinointityöhön on onnistunut hyvin johtuen tarkoituksenmukaisesta yhteistyöryhmien ja ohjausryhmien organisoinnista projektien aikana ja niiden jälkeen. Oman alueen tulosten ja hyvien käytäntöjen hyödyntämisen lisäksi alueella nähdään tärkeäksi seurata toimintaa myös muilla alueilla Suomessa.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen laadun seurannan ja arvioinnin kysymykset ovat tällä hetkellä ja tulevaisuudessa ajankohtaisia. Välineitä ja niiden käyttöönottoa suunnitellaan alueellisessa ELO-ryhmässä.

Keski-Suomen ELY-alueen Opin ovi -projektien keskeiset tulokset ja hyvät käytännöt on esitelty valtakunnallisella Opin ovi -sivustolla, joka toimii verkossa vähintään vuoteen 2020 saakka. Sen avulla hyvät käytännöt ovat hyödynnettävissä myös tulevissa kehittämisohjelmissa.

info2

Tutustu myös

Keski-Suomen aluesivu Opinovi.fi-sivustolla