Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Kaakkois-Suomi

Jaakko Rousu, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Alueellinen toiminta | Etelä-Pohjanmaa | HämeKeski-Suomi | Lappi | Pirkanmaa | Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | Satakunta | Uusimaa | Varsinais-Suomi

Kaakkois-Suomen alueella on toiminut kehittämisohjelman alla kolme Opin ovi -projektia.

Opin Ovi Kymissä rakennettiin neuvojien ja ohjaajien verkostoa, monikanavaista yhden luukun palvelua koulutustietoa etsiville aikuisille sekä neuvonta- ja ohjauspalveluita yrityksille ja yhteisöille. Projektia toteutettiin aikavälillä 1.8.2008-31.12.2012. Projektia hallinnoi Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto ja osatoteuttajina olivat Kouvolan seudun ammattiopisto, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

EKA Opin Ovi -projektissa muodostettiin alueen aikuiskoulutusta tarjoavien organisaatioiden TNO-henkilöstön välinen verkosto ja kehitettiin sen toimintaedellytyksiä, koottiin alueen aikuiskoulutustarjonta esitemuodossa TNO-henkilöstön käyttöön, prosessikuvattiin aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen hakeutumisvaiheen toimintatapoja ja -malleja sekä kartoitettiin ja/tai mallinnettiin ohjausprosesseja organisaatioittain. Projektin toteutusaika oli 1.12.2009–30.6.2012. Projektia hallinnoi Etelä-Karjalan aikuisopisto Aktiva, ja osatoteuttajina toimivat Saimaan ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Jaakkiman kristillinen opisto.

KE-TU-projekti (Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi) kehitti Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle menetelmän, jolla tuetaan opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden tutkintojen loppuun saattamista. Tavoitteena oli tuottaa toimintamalli, jonka avulla voidaan tunnistaa kohderyhmään kuuluvat henkilöt ja ehkäistä drop out -tilanteiden muodostumista. Projekti toimi aikavälillä 1.4.2011-31.3.2013. Projektia toteutti Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus.

Ohjauspalvelu ja toimintasuunnitelma keskeisiä tuloksia

Kaakkois-Suomessa toimii alueellisia ohjausverkostoja Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Kymenlaaksossa pyörii Koulutusneuvonta Kymiedu -palvelu, joka tarjoaa asiakkaille tietoa, neuvontaa ja ohjausta puhelimitse. Aikaisemmin palvelu toimi myös Kotkan ja Kouvolan fyysisissä neuvontapisteissä, verkkosivuilla sekä sähköpostin kautta, mutta nämä palvelumuodot poistettiin käytöstä vuoden 2014 alussa vähäisten asiakasmäärien vuoksi. Palvelun ylläpidossa on tarkoitus jatkossa taas aktivoitua. Kymiedua ylläpitävä ydinverkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa.

Etelä-Karjalassa verkoston tapaaminen järjestetään kerran vuodessa, ja verkoston vetovastuu kiertää. Verkostoa vahvistaisi toiminnan monipuolistaminen ja verkoston laajentaminen. Etelä-Karjalan alueen koulutustarjonta yleisellä tasolla sekä aikuiskoulutustoimijat yhteystietoineen on kerätty Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa -oppaaseen.

Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän eli Kaakon ELO-foorumin laatima Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toimintasuunnitelma vuosille 2014–2020 julkaistiin toukokuussa 2014. Toimintasuunnitelman strategisiin linjauksiin sisältyy opinto- ja uraohjauksen kytkeminen yhdeksi palvelukokonaisuudeksi, Kaakon opinto- ja uraohjauspalveluksi Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueelliset verkostot laativat myös omat alueelliset toimintasuunnitelmanliitteet, jotka pyritään rakentamaan siten, että ne ovat linjassa Kaakkois-Suomen yhteisen toimintasuunnitelman kanssa.

info2

Tutustu myös

Kaakkois-Suomen aluesivu Opinovi.fi-sivustolla