Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Julkaisutoiminta

Läpinäkyvyyttä julkaisutoiminnalla

Projektimainen kehittäminen on aina määräaikaista ja rajattua. Onnistuneella kehittämistyön dokumentoinnilla voidaan nostaa esille myös näkymättömämpiä tuloksia ja vaikutuksia – hyvien käytäntöjen levittämisestä puhumattakaan. Julkaisut kertovat hyvistä käytännöistä vielä vuosia projektien päättymisen jälkeenkin. Läpinäkyvä, helposti saatava ja dokumentoitu kehittämistyö on myös hyvä materiaalipankki ilmiöitä tutkiville tahoille.

Julkaisutoiminta Opin ovi -projektiperheessä

2014julkaisutJulkaisutoimintaa varten kehittämisohjelmassa pohdittiin Opin ovien yhteisen julkaisusarjan perustamista, jotta yksittäiset julkaisut voisivat saada enemmän näkyvyyttä – ja jotta julkaisut toisivat esille myös poikkihallinnollisen näkökulman sen sijaan, että ne olisivat esimerkiksi tiettyjen oppilaitosten julkaisusarjoissa. Tehtyjen selvitysten perusteella julkaisusarjan hallinnointi projektin aikana ja sen jälkeen osoittautui kuitenkin vaikeaksi, eikä sen omistajaksi löytynyt vastuutahoa. Resurssit päätettiin suunnata muunlaiseen julkaisutoiminnan tukeen.

Opin ovien julkaisutyötä on tuettu Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin toimesta tarjoamalla kanavia julkaisuista tiedottamiseen (Opin ovi -sivusto, Opin ovi -uutiskirje, Opin ovien Facebook-sivu ja tilaisuudet). Vuonna 2010 Opin ovi -sivustolle perustettiin julkaisukirjasto (Opin ovi -kirjasto), jota markkinoitiin laajalti verkostolle. Projekti lupasi myös tuottaa tarvittaessa alueprojektien käyttöön yhtenäisiä Opin ovi -ilmeisiä graafisia elementtejä julkaisuissa käytettäväksi. Lisäksi laadittiin yleinen kuvausteksti kehittämisohjelmasta julkaisuja varten. Koordinaatioprojekti tarjosi alueprojekteille myös mahdollisuutta tuottaa yhteistyössä julkaisuja JAMK:n julkaisusarjan kautta.

Kirjasto kokoaa julkaisut yhteen

KirjapinoKehittämisohjelmassa tuotettujen julkaisujen joukkoon mahtuu projektituotoksia esitteleviä julkaisuja, ohjaustyöhön ja suoraan asiakaskäyttöön suunnattuja oppaita, erilaisia tutkimuksia sekä esimerkiksi Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo. Opin ovi -kirjasto (www.opinovi.fi/kirjasto) kokoaa yhteen Opin ovissa tuotetut julkaisut, ja niiden lisäksi kirjastoon on sisällytetty muutamia kehittämisohjelman ulkopuolella tuotettuja mutta ohjaustyössä mukana oleville tuiki tarpeellisia julkaisuja.

Kirjaston julkaisut on jaettu eri kategorioihin niiden sisällön mukaan. Iso osa alueellisten projektien tuottamista julkaisuista esittelee Opin ovien kokemuksia verkoston kutomisesta tai ohjauspalvelun pystyttämisestä. Näissä julkaisuissa kuvataan projektien käytännön työtä ja sitä, mitä on opittu suurimmista onnistumisista tai ”kultamunauksista”. Toisaalta julkaisujen joukossa on erilaisia välineitä ohjaajalle – joukkoon mahtuu oppaita esimerkiksi tapahtumien tuottamiseen, maahanmuuttajan siirtymävaiheen ohjaukseen ja työvoimakoulutukseen hakeutumiseen.

LAITURI-projekti on tuottanut ELO-toiminnasta useita julkaisuja ja raportteja, jotka tarjoavat näkökulmia ja työvälineitä ELY-keskusalueiden elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien (ELO-ryhmät) työhön. Eri koulutusprojektit ovat puolestaan tuottaneet ohjaustyötä ja ohjausosaamista käsitteleviä julkaisuja – löytyypä Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin verkostovalmentajiltakin julkaisu ja virikekirja verkostoitujan avuksi. Myös työelämästä ja työnteosta sekä erilaisista oppijoista on tuotettu julkaisuja näiden aiheiden pariin perehtyneiden projektien toimesta.

Kirjastosta löytyvät myös Opin ovi -kiertueraportit. Nämä Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottamat raportit luotaavat projektitulosten juurtumista ja ELO-ryhmän toimintaa eri ELY-alueilla tilanteessa, jossa valtaosa Opin ovi -projekteista on jo päättynyt.

info2
  • Opin ovi -projektien tuottamat julkaisut on koottu Opin ovi -kirjastoon (www.opinovi.fi/kirjasto)
  • Kirjastosta löytyy myös muiden kuin Opin ovi -projektien tuottamia ohjauksen alan julkaisuja. Lisäksi kirjastoon on sisällytetty esimerkiksi Opin ovi -klinikoiden ja Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarin materiaalit.
  • Elinikäisen ohjauksen verkkolehti elo (www.opinovi.fi/elo) julkaisee elinikäistä ohjausta ja kehittämistyötä käsitteleviä artikkeleita.
  • Opin ovi -kanava (www.opinovi.fi/kanava) kokoaa yhteen Opin ovi -uutiskirjeet, sekä Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottamat audiovisuaaliset aineistot (videot, podcastit, webinaarit).