Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Häme

Anna-Kaisa Tiihonen, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Alueellinen toiminta | Etelä-Pohjanmaa | Kaakkois-Suomi | Keski-Suomi | Lappi | Pirkanmaa | Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | Satakunta | Uusimaa | Varsinais-Suomi

Hämeen alueella on toiminut kehittämisohjelman alla neljä Opin ovi -projektia.

Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämishanke Hämeen alueella -projekti kehitti alueellista aikuisopiskelun ohjauksen ja neuvonnan palvelumallia, TE-hallinnon ohjaus- ja neuvontapalveluja ja yritysyhteistyötä, TE-toimistojen henkilöstön ohjausosaamista sekä verkostoyhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Projekti toimi aikavälillä 1.10.2008–31.13.2011. Projektin toteutti Hämeen ELY-keskus.

Opin Ovi Osaamiseen -projekti oli verkostohanke, jossa kehitettiin aikuiskoulutus- ja ohjaustoimijoiden verkostoja, ohjauspalvelun alueellista toimintamallia, ohjausosaamista sekä kysyntälähtöisiä TNO-palvelun tuotteita hakevaan vaiheeseen ja yritysyhteistyöhön. Toiminta-alueena olivat Kanta-Hämeen ja Pohjois-Uudenmaan alueet. Projekti alkoi 1.8.2009 ja päättyi 30.9.2012. Projektin toteuttaja oli Koulutuskeskus Tavastia ja projektipartnereina toimivat Hyria koulutus Oy ja Faktia Koulutus Oy.

Päijät-Hämeen Opin ovi oli aikuisohjauksen kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli edistää alueen aikuisohjaustoimijoiden verkostoituvaa yhteistyötä asiakaslähtöisten ohjauspalvelujen saavutettavuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Projektissa kehitettiin alueellinen yhteistyöverkosto, alueellinen Opin ovi -ohjauspalvelu, hakevan vaiheen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä vahvistettiin alueellisten toimijoiden ohjausosaamista. Projekti toteutettiin aikavälillä 1.9.2008–31.3.2012. Projektin toteuttaja oli Lahden ammattikorkeakoulu.

Tekemällä oppii -projektin aikana rakennettiin alueellinen ohjausverkosto vankien opintojen ja työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi lisättiin yhteistyötä oppilaitosten, työhallinnon ja yritysten välillä. Projektissa opinnollistettiin vankeusajan työtoimintaa, jotta työtoimintaa olisi mahdollista soveltaa entistä paremmin oppimiseen ja opintosuorituksiin. Oikea-aikaista ohjausta kehittämällä pyrittiin tukemaan vankien integroitumista yhteiskuntaan, opiskeluun ja työelämään sekä vähentämään syrjäytymisen uhkaa. Projekti aloitettiin 1.8.2010-31.12.2013. Projektin toteuttivat Kiipulasäätiö, Ammattiopisto Tavastia, Metsähallitus ja Vanajan vankila.

Verkostot alueen merkittävin tulos

Alueen Opin ovi -projektien tuloksista merkittävimpiä ovat alueelliset ohjauksen verkostot, jotka ovat voimissaan vielä projektien päättymisenkin jälkeen. Opin ovien myötä tehty alueellinen yhteistyö helpottaa yhteisten asioiden eteenpäin viemistä myös nykyään. Verkostoilla on kuitenkin haasteita. Resurssien ja vastuullisten vetäjien puuttuessa toiminnan jatkuvuus on uhattuna.

Vakiintuneeksi toimintamalliksi kehitetty Koulutustorstai -palvelu on esimerkillinen tulos projektivoimin tuotetusta konseptista, johon verkostotoimijat ovat sitoutuneet ja jonka jatkuvuuden varmistamiseksi on tehty suuri työ. Toimintamallia on siirretty myös muille seutukunnille. Myös vankien työtoiminnan opinnollistamisen käytännöt ovat saaneet projektitoiminnan myötä näkyvyyttä ja oppeja siirretään muihinkin Suomen vankiloihin.

Hämeen ELY-alueen Opin ovi -projektien keskeiset tulokset ja hyvät käytännöt on esitelty valtakunnallisella Opin ovi -sivustolla, joka toimii verkossa vähintään vuoteen 2020 saakka. Sen avulla hyvät käytännöt ovat hyödynnettävissä myös tulevissa kehittämisohjelmissa.

Verkostotoiminta on haastavaa ja tarvitsee sitoutumista toimiakseen. Opin ovi -kiertueen ennakkokyselyssä alueen toimijoilta kysyttiin, kuinka ohjausverkosto pysyy jatkossa aktiivisena. Vastaajat luettelivat keinoiksi mm. säännölliset tapahtumat, aktiivisen vetäjän, säännölliset rakenteet, vastuuorganisaation sekä yhteisten tapahtumien järjestelyvastuiden kierrättämisen verkostossa. Jatkossa Hämeen ELY-alueen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien tuleekin tukea alueellisten verkostojen aktivoitumista ja ottaa kantaa esimerkiksi resurssikysymyksiin, jotta aito verkostotoiminta mahdollistuu.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen laadun seurannan ja arvioinnin kysymykset ovat myös tällä hetkellä ja tulevaisuudessa ajankohtaisia.

info2

Tutustu myös

Hämeen aluesivu Opinovi.fi-sivustolla