Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Etelä-Pohjanmaa

Jaakko Rousu, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Alueellinen toiminta | Häme | Kaakkois-Suomi | Keski-Suomi | Lappi | Pirkanmaa | Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | Satakunta | Uusimaa | Varsinais-Suomi

Etelä-Pohjanmaan alueella on toiminut kehittämisohjelman alla kolme Opin ovi -projektia.

Opin Ovi Etelä-Pohjanmaan keskeisimpiä tavoitteita olivat maakunnan aikuiskoulutustoimijoiden keskinäinen ja työelämän välinen verkostoituminen, TNO-työtä tekevien henkilöiden ohjausosaamisen kasvattaminen ja maakunnan aikuiskoulutustarjonnan kokoaminen yhteiseen verkkoportaaliin. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää joustava, avoin ja asiakaslähtöinen TNO-palvelujen toimintakonsepti. Projektin toteutusaika oli 1.5.2009–30.4.2012. Projektin toteuttajana toimi Sedu Aikuiskoulutus.

Palvelupiste-AikuiskoulutusEP oli Opin Ovi Etelä-Pohjanmaan jatkoprojekti. Projektissa kehitettiin ohjauksellisia palveluita, joilla tuetaan aikuisten edellytyksiä ylläpitää ja täydentää ammattitaitoa alanvaihdon tai toimenkuvan muuttuessa. Lisäksi projektin tavoitteena oli ylläpitää ja kehittää aikuisten ohjauksen yhteistyöverkostoa Etelä-Pohjanmaan alueella. Projektin toimi aikavälillä 1.8.2011–30.6.2014. Projektin toteutuksesta vastasi Sedu Aikuiskoulutus.

EP:n Aikuiskoulutusfoorumi jatkoi myös Opin Ovi Etelä-Pohjanmaan työtä. Projektin päätavoitteita olivat työelämäyhteistyön ja laadullisen ennakoinnin kehittäminen sekä yhteisen toimintamallin kehittäminen alueen aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten sekä yritysten ja työelämän edustajien kohtaamiseksi. Projekti toimi aikavälillä 1.11.2012–30.6.2014. Projektia toteutti Sedu Aikuskoulutus.

Foorumit kokoavat vaikuttajat yhteen

Etelä-Pohjanmaalle on vakiintunut toimintamalli, jossa työelämän ja oppilaitosten edustajat istuvat saman pöydän ääreen seutufoorumeissa eri puolilla maakuntaa. Yhteisissä tapaamisissa oppilaitoksille tarjoutuu mahdollisuus kuulla suoraan esimerkiksi työelämän koulutustarpeista. Jatkossa seutufoorumit tulevat toimimaan Sedu Aikuiskoulutuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoiman koko maakunnan kattavan emofoorumin (EP:n Aikuiskoulutusfoorumi) alla. Foorumien tukena toimii tarvittaessa erilaisia työrukkasia, ja foorumitoiminnasta tiedotetaan Aikuiskoulutusep.fi-verkkosivustolla. Verkkosivu jää elämään, ja sitä rahoitetaan verkoston jäsenmaksuista.

Lisäksi maakunnassa on kokeiltu erilaisia ohjauspalvelumalleja. Fyysisiä palvelupisteitä perustettiin aluksi TE-toimistoihin ympäri maakuntaa, mutta tämän toimintamallin ongelmana oli, etteivät asiakkaat ja palvelut kohdanneet. Niinpä siirryttiin liikkuvaan palvelupisteeseen, joka palveli asiakkaita esimerkiksi messuilla, tapahtumissa ja ostoskeskuksissa. Myös puhelimitse ja sähköpostitse toimivaa ajanvarauspalvelua on kokeiltu. Aikuiskoulutusep.fi-sivustolla ohjaajiin saattoi olla yhteydessä myös chatin kautta. Etelä-Pohjanmaan alueellinen ohjauspalvelutoiminta tulee vakiintumaan jotain kautta, mutta käytännön järjestelyt tähän liittyen ovat vielä osittain auki.

Etelä-Pohjanmaan ELO-ryhmä rakentui Opin ovi -hankeperheeseen kuuluneen EP:n Aikuiskoulutusfoorumi -projektin ohjausryhmän ympärille. Siinä on mukana eri viranomaistahoja, koulutustoimijoita, etujärjestöjä sekä kuntien ja seutukuntien edustajia. ELO-ryhmä on toiminut keväästä 2013 lähtien, ja esimerkiksi foorumitoiminnan on tarkoitus siirtyä jatkossa ELO-ryhmän alaisuuteen.

Alueella on laadittu selvitys Etelä-Pohjanmaan suomenkielen ja kulttuurin koulutustarjonnasta, kohderyhmistä sekä kouluttajien kielitaidon tasosta. Selvityksen tueksi perustettiin oma teemaryhmänsä, jolle sillekin toivotaan jatkoa.

info2

Tutustu myös

Etelä-Pohjanmaan aluesivu Opinovi.fi-sivustolla