Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Alueellisen ELO-toiminnan tuki

Monialainen ohjausyhteistyö | Nuorisotakuun vertaisfoorumit

ELY-keskusten kokoamat alueelliset elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmät (ELO-ryhmät) ovat monialaisia yhteistyöfoorumeja, joiden tehtävänä on koordinoida asiakkaille tarjottavien palvelujen kokonaisuutta ja kehittää sitä kautta alueen elinikäistä ohjausta. Verkostomaisen toimintansa kautta ryhmät edistävät nuorten ja aikuisten ohjauspalvelujen laatua. Työn taustalla ovat ministeriöiden valtakunnalliset linjaukset.

LAITURI-projektin tavoitteena on ollut vahvistaa ja tukea verkostomaisesti tuotettavien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistä. Alueellisten ELO-ryhmien käynnistyttyä vuonna 2012 LAITURIn työ on painottunut keskeisesti niiden tukemiseen. Aluksi projekti kartoitti TNO-palvelujen yhteistyön ja koordinoinnin ja tuotti tulosten perusteella konsultaatioita tukemaan ELO-ryhmien käynnistymistä. ELY-keskusten kanssa järjestettiin myös vertaisfoorumeja, joilla koottiin yhteen nuorisotakuuseen liittyviä hyviä ohjauksellisia käytäntöjä ja tuettiin alueiden välistä verkostoitumista. Alueellisille ELO-ryhmille suunnattu elinikäisen ohjauksen opas valmistui vuonna 2014.

Lisäksi projekti on toteuttanut TNO-seminaareja vuodesta 2013 alkaen yhdessä Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian kanssa sekä koordinoinut Opin ovi -teematyöryhmien toimintaa vuosina 2010-2012. ELO-ryhmien konsultaatiotoiminnan työmuotoja pilotoitiin vuonna 2012.

LAITURI-projekti on laatinut suunnitelman ELO-ryhmien jäsenille tarkoitetusta valmennusohjelmasta. Suunnitelma sisältää kuvauksen ohjelman ja siihen liittyvien ELY-kohtaisten konsultaatioiden sisältöteemoista ja alustavasta rakenteesta. Valmennusohjelman taustalla on eri yhteyksissä esitetty tarve ELO-ryhmien jäsenten tukemiseen valmennuksellisin keinoin ja keskitetysti. Valmennusohjelman toteuttamisesta ei ole vielä tehty päätöstä.

info2

LAITURI-projektista

  • ELY-keskusten elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistä tukeva ESR-projekti 2010 – 2014, jota hallinnoi Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia
  • ELO-ryhmien käynnistämistä tukevia konsultaatioita ovat hyödyntäneet lähes kaikki ELY-keskukset, joko yhteisten tilaisuuksien muodossa tai erikseen järjestettyinä.
  • TNO-seminaarit ovat olleet tukimuoto, johon on osallistuttu kaikilta 15 ELY-keskusalueelta. Seminaareja on järjestetty vuodesta 2013 alkaen kahdesti vuodessa.
  • Vertaisfoorumeihin on osallistuttu 11 ELY-keskusalueelta yhden tai useamman kerran.
  • Alueellisesta  TNO-toiminnasta vastaavat asiantuntijat/ yhdyshenkilöt ELY-keskuksista ja TE-toimistoista kartoitettiin vuonna 2012 ja tilannetta päivitetään säännöllisesti, samoin kuin  ELO-ryhmien puheenjohtajien ja sihteereiden osalta.
  • www.opinovi.fi/laituri