Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Alueellinen toiminta

Etelä-Pohjanmaa | Häme | Kaakkois-Suomi | Keski-Suomi | Lappi | Pirkanmaa | Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | Satakunta | Uusimaa | Varsinais-Suomi

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla (ESR 2008–2014) oli tavoitteena edistää työelämän kohtaantoa ja osaavan työvoiman saatavuutta. Tämä tapahtui kehittämällä ja vahvistamalla valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia tieto-, neuvonta- ja ohjaus (TNO) -palveluja kaikille asiakkaille, myös koulutuksessa aliedustetuille ryhmille. Kehittämisohjelma koostui 54 Opin ovi -projektista (Itä-Suomen Opin ovet mukaan lukien), joiden kehittämisverkostoissa on puurtanut satoja ohjausalan toimijoita.

Opin ovet ovat lisänneet kansalaisten tietämystä TNO-palvelujen toimijoista. Tavoitteena on ollut vertaisoppimisen mahdollistaminen asiantuntijoiden ja käytännön toimijoiden kesken. Kehittämisohjelman visio tavoitteli elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen perustuva, hallinnonrajat ylittävää moniammatillista TNO-palvelujen kokonaisuutta.

Opin ovet ovat tuottaneet uudenlaisia malleja ja toimintatapoja aikuisen asiakkaan neuvontaan ja ohjaukseen: esimerkiksi verkostomaisesti tuotetut palvelumallit ja joustavat, osaavat ohjaajaverkostot.  Niissä on synnytetty uudenlaista perusverkosto-osaamista ja tuotu verkostomaista työotetta ohjaukseen. Lisäksi kehittämistyön ohessa on luotu suuri määrä ohjauksen välineitä ja oppaita sekä sopimukset, joilla yhteistyö ja tekeminen jatkuvat.

Näiden sivujen tiedot pohjautuvat Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin vuonna 2014 toteuttaman Opin ovi -kiertueen tilannekatsauskäyntien raportteihin. Opin ovi -kiertue jalkautuu kaikille ELY-alueille joko alueen projektien päättymisen jälkeen tai lähellä niiden päättymistä. Yhteiseen tapaamiseen kutsuttiin ELY-alueelta siellä toimineiden Opin ovi -projektien sekä ELO-ryhmän yhteyshenkilöitä. Kiertueraportit laaditiin tapaamisten, niitä edeltäneen ennakkokyselyn sekä projektiraporttien pohjalta. Valmiit raportit toimitettiin tiedoksi myös opetus- ja kulttuuriministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle sekä valtakunnalliselle ja alueellisille elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmille.

info2

Tutustu myös

Opin ovi -projektit Opinovi.fi-sivustolla

Opin ovi -kiertueen raportit