Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Etusivu

Opin ovet aikuisohjauksen asialla!

Suomessa julkisista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista (TNO-palvelut) vastaavat pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toimijat. Työpaikoilla ja yrityksissä TNO-palveluista vastaavat työnantajat. On muistettavaa, että kolmas sektori esim. järjestöt tarjoavat jäsenilleen tieto- ja neuvontapalveluja, ja myös yksityiset yritykset.

Neuvonnan ja ohjauksen merkitys näkyy erityisesti siirtymävaiheissa: koulutukseen hakeuduttaessa, koulutuspaikkaa vaihtaessa, koulutuksesta työelämään siirryttäessä sekä siirtymissä työuran aikana. Näihin tarvitaan toimivat, monikanavaiset ja helposti saavutettavat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut myös aikuisille. Ne auttavat kansalaisia työllistymään, kouluttautumaan tai muuten vahvistamaan ammatillista osaamistaan.

Aikuisopiskelun tietopalvelut, neuvonta ja ohjaus ovat osa elinikäisen oppimisen politiikkaa. Vuosina 2008 – 2014 kehitettiin Vipuvoimaa EU:lta -rakennerahastokaudella aikuisille tarkoitettuja TNO-palveluja. Kehittämistyötä teki Opin ovi -hankeperhe, jonka toiminnasta ja tuloksista tämä verkkojulkaisu kertoo.

Hyppää Opin ovien matkaa, tutki tuloksia ja hyödynnä hyviä käytäntöjä.