4.4.3 Sopimukset

Opinnäytetyöstä laaditaan aina kirjallinen opinnäytetyösopimus tekijöiden, toimeksiantajan ja Jamkin kesken.

Opiskelijan Jamkissa laatima opinnäytetyö on julkinen. Kokonaan salassa pidettävää opinnäytetyötä ei Jamkissa voi tehdä. Jos opinnäytetyössä on salassa pidettävää tietoa, tulee se jättää opinnäytetyön liitteeksi tausta-aineistoon. Tällöin laaditaan opinnäytetyösopimuksen liitteeksi Opinnäytetyön liiteaineiston salassapitosopimus. Katso tarkempi ohjeistus opinnäytetyön julkisuudesta kohdasta Opinnäytetyön julkisuus.

Kuka allekirjoittaa?

  • Sopimuksen opinnäytetyöstä allekirjoittavat toimeksiantaja, opinnäytetyön tekijä(t) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun edustajana opinnäytetyön ohjaaja.
  • Opinnäytetyön liiteaineiston salassapitosopimus on opinnäytetyösopimuksen liite, jonka allekirjoittavat toimeksiantaja, opinnäytetyön tekijä(t) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun edustajana tutkinto-ohjelman päällikkö. Muistathan palauttaa tällöin myös varsinaisen opinnäytetyösopimuksen.

Palauttaminen

Palauta kaikkien osapuolten allekirjoittama opinnäytetyösopimus liitteineen yhtenä PDF-tiedostona Wihiin.

Tiedosto tulee nimetä seuraavasti:

Opinnäytetyösopimus_Sukunimi_Etunimi_Yksikkö
Opinnäytetyösopimus_liite_Sukunimi_Etunimi
_Yksikkö
Opinnäytetyön liiteaineiston salassapitosopimus Sukunimi Etunimi Yksikkö

Lomakkeet

Sopimus opinnäytetyöstä (DOCX)

Liite 1 Opinnäytetyön liiteaineiston salassapitosopimus (DOCX)

Linkit

1.3 Opinnäytetyön julkisuus