4.4.5 Kirjaston tiedonhankinnan ohjaus

Opinnäytetyöhön kuuluu olennaisena osana mahdollisimman järjestelmällinen tiedonhankinta, joka on aiheeltaan tarkasti määritelty ja rajattu. Tyypillistä tiedonhankinnalle on, että se tarkentuu opinnäytetyön edetessä. Uusia mielenkiinnon kohteita nousee ja aihe rajautuu lisää. Tiedonhankinta on luova prosessi, jossa jo löydetyt lähteet vaikuttavat sekä tehtävän tarkentumiseen että uusien kiehtovien näkökulmien ja tiedonlähteiden etsintään ja löytämiseen.

Osallistu JAMKin kirjaston tarjoamaan tiedonhaun työpajoihin. Kirjasto tarjoaa myös avoimia ohjaustilaisuuksia, joihin opinnäytetyön tekijät voivat osallistua.

Linkit

Kirjaston tiedonhaun työpajat (Elmo-opiskelijaintra, vaatii kirjautumisen)

Vinkkejä tiedonhakuun alalta kuin alalta (Kirjasto)

Oppariblogi (Kirjasto)