1.2 YAMK opinnäytetyö

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) sisältyvä opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä. YAMK-opinnäytetyössä tavoitteena on, että kykenet soveltamaan näyttöön perustuvaa tutkimustietoa ja käyttämään valittuja työelämän kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä työ-elämän kehittämistarpeisiin. Opinnäytetyössä osoitat, että sinulla on valmius itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. YAMK-opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yksin.

Opinnäytetyössä olennaista on erityyppisen tietoaineksen ja kokemustiedon yhdistäminen, tiedon arviointi ja soveltaminen sekä ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen.

Oleellista on jaetun asiantuntijuuden kehittyminen ja uuden osaamisen rakentaminen eri toimijoiden kanssa.

YAMK-opinnäytetyön suositeltava pituus on keskimäärin 60–90 sivua ilman liitteitä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on 30 opintopistettä ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • Edeltävinä opintoina: Tutkiva kehittäminen 5 op – YZZZ0110
  • Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 op – YZ00BL94
  • Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 op – YZ00BL98 (Opintojakso, jonka toteutuksesta vastaa Kielikeskus. Muista ilmoittautua toteutukselle.)
  • Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 op – YZ00BL95
  • Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 op – YZ00BL96
  • Kypsyysnäyte, ylempi AMK – YZ00BB05

YAMK-opinnäytetyöprojektin eteneminen

HUOM. Mikäli olet aloittanut opinnäytetyösi ennen toukokuuta 2021, eikä opinnäytetyösi prosessi ole vielä Wihi-palvelussa, keskustele ohjaajasi kanssa työsi viemisestä Wihiin. Opinnäytetyön arkistointia ei ole mahdollista tehdä Wihin ulkopuolella, joten kaikkien opinnäytetöiden tulee olla Wihissä.

Päivitä Hops, laadi aihe-ehdotus Wihiin
Vaiheista ja aikatauluta opinnäytetyön vaiheet. Sovi ensimmäisestä ohjauksesta pääohjaajan kanssa.
Opinnäytetyöprosessi ylempi AMK, osa 2, suunnittelu ja siihen liittyvät tehtävät
Opinnäytetyöprosessi ylempi AMK, osa 4, toteutus ja siihen liittyvät tehtävät
Opinnäytetyöprosessi ylempi AMK, osa 5, raportointi ja siihen liittyvät tehtävät

Löydät dokumentit kohdasta ylempi AMK opinnäytetyöprojektin eteneminen Wihissä pdf-tiedostona.

Dokumentit

Tutkintosääntö (Opiskelijalle-sivut)

YAMK opinnäytetyön arviointikriteerit (2019) (pdf)

Linkit

Opinnäytetyön suunnittelu, Ylempi AMK, 7 op – YZ00BL94 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 op YZ00BL98 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Opinnäytetyön toteutus, Ylempi AMK 10 op – YZ00BL95 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Opinnäytetyön raportointi, Ylempi AMK 10 op – YZ00BL96 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Kypsyysnäyte, ylempi AMK – YZ00BB05 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Vanhat opinnäytetyön opintojaksot:

Opinnäytetyö, AMK 15 op – ZZOA0120 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 op – YZZON100 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Opinnäytetyöprosessi (Toiminnanohjauskäsikirja, ELMO intra)