1 Opinnäytetyö

Opinnäytetyöt ovat keskeisiä välineitä sekä työ- ja elinkeinoelämän että alueellisen hyvinvoinnin ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä ja uuteen osaamiseen pohjautuvan yrittäjyyden synnyttämisessä. Opinnäytetyön tavoitteena on myös helpottaa opiskelijan siirtymistä työelämään.

Opinnäytetyö on siis oman osaamisesi näyte!

Dokumentit

Opinnäytetyöprosessin ajoitus – kuinka paljon opiskelijan on varattava aikaa eri opinnäytetyön vaiheisiin (pdf)

Opinnäytetyöprosessin ajoitus – saavutettava versio (pdf)

Linkit

Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3 op – ZZ00BL91 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2 op ZZ00BL97 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Opinnäytetyön toteutus, AMK 6 op – ZZ00BL92 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4 op ZZ00BL93 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Kypsyysnäyte, AMK, 0 op – ZZOA0220 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Opinnäytetyön suunnittelu, Ylempi AMK, 7 op – YZ00BL94 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 op YZ00BL98 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Opinnäytetyön toteutus, Ylempi AMK 10 op – YZ00BL95 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Opinnäytetyön raportointi, Ylempi AMK 10 op – YZ00BL96 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Kypsyysnäyte, ylempi AMK – YZ00BB05 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Vanhat opinnäytetyön opintojaksot:

Opinnäytetyö, AMK 15 op – ZZOA0120 (Opintojaksokuvaus, Peppi)

Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 op – YZZON100 (Opintojaksokuvaus, Peppi)