Lomakkeet

Opiskelijan lomakkeet

Opinnäytetyön aihe-ehdotus tehdään Wihi-palvelussa olevalla lomakkeella.

Wihi-palvelu (vaatii kirjautumisen)

Sopimus opinnäytetyöstä (DOCX)

Liite 1 Opinnäytetyön liiteaineiston salassapitosopimus (DOCX)

Opinnäytetyön aineistonhallintasuunnitelman pohja (docx)

Selvitys tiedonhankinnasta (DOCX)

Itsearviointi (docx)

Toimeksiantajan lausunto opinnäytetyöstä (docx)

Kypsyysnäyte – mallipohja (AMK) (docx)

Kypsyysnäyte – mallipohja (YAMK) (docx)

Kypsyysnäytteen kirjoitusohje (AMK) (pdf)

Kypsyysnäytteen kirjoitusohje (YAMK) (pdf)

Mognadsprov mall på svenska (YH) (docx)

Mognadsprov mall på svenska instruktioner (YH) (pdf)

Muut lomakkeet ja mallipohjat

Aineistonhallintasuunnitelma (DMPTuuli)

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi (YAMK) löytyy JAMKin eettiset periaatteet -sivustolta:

Jamkin eettiset periaatteet-sivusto : tutkimusetiikka opinnäytetyössä, eettinen ennakkoarviointi (ELMO intra)

Tietosuoja (ELMO intra)

Tutkimuslupa (jamk.fi)

Opinnäytetyön raportoinnin mallipohjat

Opinnäytetyön ja muiden kirjallisten töiden raportoinnin mallipohjat löytyvät JAMKin raportointiohjeesta, kohdasta Mallipohjat.

Opinnäytetyön raportointiohje (Avoimet oppimateriaalit)

Opinnäytetyön ohjaaja

Opinnäytetyön ohjaajan ohjesivu löytyy ELMO-intrasta. Sivustolta löytyy mm. ohjaajan ohjeet ja tietoa koulutuksista.

Opinnäytetyön ohjaajan ohjesivusto (ELMO-intra, henkilöstön sivu)