6 Arkistointi ja julkaisu

Jotta voit hakea tutkintotodistusta, sinulla tulee olla palautettuna

  • opinnäytetyön sähköinen arkistokappale ja
  • julkisesta työstä kirjastolle joko sähköinen Theseus-tallenne tai paperiversio

Opinnäytetyöversion tulee olla se, joka on arvioitu ja hyväksytty, eikä sitä saa enää muuttaa tai korjata. Vastaat itse siitä, että opinnäytetyön versio on oikea.

Opinnäytetyön arkistointi

Kaikki opinnäytetyöt liitteineen arkistoidaan sähköisesti yhtenä tiedostona, PDF/A-muodossa. Jos opinnäytetyössäsi on salassa pidettäviä liitteitä, tarkastathan, että salassapitomerkinnät ovat oikein kuvailulehdellä.

Riippumatta siitä, montako tekijää opinnäytetyöllä on, jokainen opiskelija arkistoi oman opinnäytetyökappaleensa.

Opinnäytetyö arkistoidaan sähköisellä lomakkeella JAMKin sähköiseen arkistoon. Lomake löytyy omalta ELMO-työpöydältäsi, Sähköinen asiointi -vimpaimesta, kohdasta 3 Opintojen päättyessä ja sieltä Opinnäytetyön sähköinen arkistointi -lomake.

Kaikki sähköiseen lomakkeeseen liittyvät ilmoitukset saat JAMKin sähköpostiisi. Tarkastathan ensin sähköpostisi!

Opinnäytetyön julkaiseminen

Opinnäytetyölläsi on verkkojulkaisulupa

Opinnäytetyö julkaistaan julkisessa tietoverkossa Theseuksessa. Julkaistavalla opinnäytetyöllä tulee olla verkkojulkaisulupa. Opinnäytetyön kuvailulehdellä tulee olla X-merkintä kohdassa ”Verkkojulkaisulupa myönnetty”. Verkkojulkaisulupa annetaan tämän lisäksi myös Theseus-tallentamisen yhteydessä.

Theseukseen ei saa tallentaa salassa pidettävää tietoa.

Theseus-tallennus pitää tehdä opintojen aikana. Valmistumisesi jälkeen opinnäytetyötä ei voi enää tallentaa Theseukseen.

Tallennettava tiedosto

Julkaise opinnäytetyösi PDF/A-muodossa. Huomaathan, että Theseukseen ladattavan tiedosto nimi näkyy sellaisenaan julkisella verkkosivulla. Muodosta tiedoston nimi niin, että siitä ilmenee tekijät.

Esimerkiksi näin, jos työllä on vain yksi tekijä: Opinnaytetyo_Sukunimi_Etunimi

Jos työllä on useampi tekijä, tiedoston voi nimetä esimerkiksi näin: Opinnaytetyo_Sukunimi_Sukunimi

Theseukseen voi tallentaa vain tiedostoja, joiden koko on maksimissaan 75 megatavua. Ota yhteys JAMKin kirjastoon, mikäli työsi on tätä suurempi tai jos työssäsi on erillisenä liitteenä esimerkiksi ulkoinen tallenne.

Opinnäytetyölläsi ei ole verkkojulkaisulupaa

Jos opinnäytetyöllä ei ole verkkojulkaisulupaa, opinnäytetyötä ei tallenneta Theseukseen. Opinnäytetyön kuvailulehdellä kohdan ”Verkkojulkaisulupa myönnetty” tulee olla tyhjä.

Toimita opinnäytetyösi paperiversio ei-nidottuna tulosteena yksikkösi koulutuskoordinaattorille. Jos opinnäytetyössä on salassa pidettäviä liitteitä, palauta koulutuskoordinaattorille työstäsi vain julkinen osa.

Voit tuoda opinnäytetyösi suoraan koulutuskoordinaattorille tai lähettää postissa osoitteeseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yksikkö/ Koulutuskoordinaattorin nimi
PL 207
40101 Jyväskylä

Dokumentit

Linkit

Sähköinen asiointi (ELMO työpöytä, vaatii kirjautumisen)

1.4 Opinnäytetyön julkisuus

Opinnäytetyön julkaiseminen (Theseus)

Opinnäytetyön muuttaminen PDF/A-tiedostoksi (Theseus)

Opinnäytetyön saavutettavuusohjeet (Theseus)

Koulutuskoordinaattorit

Koulutuskoordinaattorit, Hyvinvointiyksikkö(ELMO-intra)

Koulutuskoordinaattorit, Liiketoimintayksikkö (ELMO-intra)

Koulutuskoordinaattorit, Teknologiayksikkö, IT-instituutti (ELMO-intra)

Koulutuskoordinaattorit, Teknologiayksikkö, Logistiikka (ELMO-intra)

Koulutuskoordinaattorit, Teknologiayksikkö, Teollisuustekniikka (ELMO-intra)

Koulutuskoordinaattori, Teknologiayksikkö, Biotalousinstituutti (ELMO-intra)