Verkko-ohjauksen välineitä etuineen ja haasteineen

Sähköposti

Helppo kaikille ja helppo lähettää ryhmäviestejä. Vastaukset ovat usein yksittäisiä, vaikka koskisivatkin koko ryhmää tai osaa ryhmästä. TyölästäToisaalta antaa ohjaajalle aikaa miettiä vastausta ja tarvittaessa hyödyntää esim kollegan apua. Vaatii hyviä kirjallisen viestinnän taitoja sekä ohjaajalta että opiskelijalta.

Puhelin

Kaikille helppo tapa. Ei voi näyttää dokumentteja, joten yhteinen keskustelu jää usein ohueksi.

Skype for Business

Osoittautunut sangen toimivaksi, kun opiskelijat noudattavat annettuja ohjeita ja lataavat tarvittavat ohjelmat koneilleen. Voi käyttää sekä yksilö- että pienryhmäohjaukseen. Teknisiä haasteita on vielä ilmassa.

Adobe Connect Pro

Toimii, kun opiskelijat vain uskovat, että laitteet ja menetelmä kannattaa käydä testaamassa sille varatuissa testaustilanteissa ja huomioivat, että mobiililaite ei ole paras mahdollinen väline tulla mukaan webinaariin.

Yammer

Toimii erittäin hyvin ryhmäviestien (miksei yksityisviestienkin) lähettämiseen ja keskusteluun. Toimii hyvin vertaisohjauksen välineenä. Myös pienimuotoiset kyselyt toimivat hyvin Yammerissa.

ScreenCast-o-matic, Youtube-kanava

Helposti haltuun otettavia välineitä tallenteiden tekemiseen ja jakamiseen.

Facebook

Ongelma on, että kaikilla ei ole Facebook-tunnuksia. Tietoturva-asiat syytä huomioida: ei voi käyttää luottamuksellisten tietojen käsittelyssä.

Facebook käyttää tietoja markkinointiin.

WhatsApp

Toimii opiskelijoiden ja vertaistutoreiden tiedotuskanavana erittäin hyvin. Itse en ryhmiin kuulu, enkä haluakaan kuulua. Ongelma on, että kaikki eivät ole What’sAppissa. Tietoturva-asiat syytä huomioida: ei voi käyttää luottamuksellisten tietojen käsittelyssä.

Twitter

Tiedottaminen, linkkien jakaminen, ulkopuolisten verkostojen hyödyntäminen, tiettyjen teemojen seuraaminen. #-tunnisteita ei voi omistaa eikä varata, vaan kuka tahansa voi käyttää niitä, eikä keskustelun suuntaan voi vaikuttaa.

Optima

Osaajana kehittyminen –työtila toimii mm. materiaalipankkina ja informaatiokanavana. Nopea väline tavoittaa kaikki aloitusryhmän opiskelijat yhtä aikaa.

ASIO

Toimii hyvin eHOPSin läpikäymisessä ja palautteen antamisen välineenä. Aluksi opiskelijan on vaikea ymmärtää sen tarkoitusta. Opintojen edetessä ymmärrys ja sen hyöty nähdään eri valossa. Tärkeä seurantatyökalu

Sähköiset kalenterivaraukset

Säästää turhalta sähköpostien vaihtamiselta.

 

Kursivoidut tekstit suoria lainauksia JAMKin monimuoto-opetutoreille syksyllä 2016 tehdystä kyselystä.