Videomuotoiset jakelu- ja viestintäkanavat

Jakelukanavaa valittaessa on hyvä miettiä seuraavia kysymyksiä:

  • Onko vuorovaikutuksen tarkoitus olla yksi- vai kaksisuuntaista, vaiko monen osallistujan välistä?
  • Onko viestinnän tarkoitus olla reaaliaikaista vai ajasta ja paikasta riippumatonta?
 • Avointa vai rajoitettua, ulkopuolisilta suojattua?

Moniviestin

Moniviestin on videoleikkeiden jakelukanava, jossa on mahdollisuus myös suoriin videolähetyksiin. Suorissa lähetyksissä voi hyödyntää chat-työkalua paluukanavana. Oletuksena Moniviestimessä on avoin jakelukanava, mutta tallenteiden jakelu ja suorat lähetykset voidaan suojata polkuavaimella, millä rajoitetaan katselua tietylle kohderyhmälle. Käytännössä suorat lähetykset vaativat erityislaitteet ja videokuvauspalvelun tilaamisen. Tallenteet ja suorat lähetykset on mahdollista upottaa esim. osaksi Optiman oppimateriaalia. Tallenteiden jakelu on mahdollista itsenäisestikin.

Adobe Connect Pro

Adobe Connect Pro on reaaliaikainen ja kaksisuuntainen/monenvälinen verkkokokousjärjestelmä, jossa on monipuoliset työkalut reaaliaikaiseen ryhmätyöskentelyyn. Connectissa voit mm. keskustella chatin tai mikrofonien avulla, jakaa videokuvaa, näyttää esityksiä tai jakaa työpöytänäkymäsi. Connect on isäntävetoinen työkalu, joten käyttöön tarvitaan aina opettaja tai muu ns. host eli kokoushuonetta hallinnoiva henkilö.

Adobe Connect Pro sopii hyvin ohjaukseen ja luentojen välittämiseen. Osallistuminen rajoitettua, mutta tallennusmahdollisuus on. Mobiilisovellukset löytyvät Ios- ja Android-järjestelmiin.

JAMKin henkilökuntaan kuuluvana voit käyttää Connectia CSC:n ylläpitämän Funet Tiimi -palvelun kautta osoitteessa connect.funet.fi ja tunnistautumalla Hakan avulla. Lisätietoja ja ohjeita löydät Funet Tiimin -tukisivustolta. JAMKin omia ohjeita on koottu Connect-ohjeisiin. Tutustu ohjeisiin ennen kuin aloitat palvelun käytön.

Skype for Business (ent. Lync)

Skype for Business on JAMKin ylläpitämä verkkokokous- ja pikaviestijärjestelmä, joka tarjoaa monipuoliset työkalut reaaliaikaiseen ja monenväliseen ryhmätyöskentelyyn ja kokoustamiseen. Skype for Businessin perustoimintoihin kuuluu: chat/pikaviestit, videopuhelu kahden tai useamman välillä sekä näytön jakaminen.

Skype for Businessillä:

  • kuka tahansa JAMK:n henkilökunnasta tai opiskelijoista voi perustaa verkkokokouksen
  • voit videokokousten lisäksi tai vaihtoehtona käydä pikaviestikeskustelua
  • voit määrittää tilasi (varattu, käytettävissä jne.)

Huom!  JAMK-kampuksilla käytettävissä olevissa tietokoneissa ja henkilökunnan koneissa Skype for Business on valmiiksi asennettuna.

Ohjelmalle löytyy myös mobiilisovellus. Windows Phonelle se löytyy nimellä Skype for Business, mutta muilla alustoilla se on toistaiseksi vielä vanhalla nimellä Lync: AndroidiOS.

Skype

Skype on Microsoftin ylläpitämä yleinen ja Business-versiota rajoittuneempi viestijärjestelmä, josta on niin ikään saatavilla mobiiliversiot. Yksityiskäytössä Skype on suosittu ja saattaa joskus sekottua Skype for Business -järjestelmän kanssa, vaikka ovat toisistaan täysin erillään olevia järjestelmiä.

Optima

Optima-oppimisympäristössä on mahdollista nauhoittaa suoraan lyhyitä videomuotoisia viestejä tietokoneen web-kameralla ja mikrofonilla. Optima-työtilaan voit myös upottaa Moniviestin- tai Youtube-videoita.

Office365

Office365 sisältää videoportaalin, jonne voit tallentaa videoleikkeitä. Videoportaaliin on mahdollista luoda eri tarkoituksia varten kanavia, joita voit halutessasi jakaa saman organisaation muille Office365-käyttäjille. Videoista saat upotuskoodin, jolloin upotus onnistuu johonkin muuhun organisaation O365- tai Sharepoint-sivuun. Myös Yammeriin on mahdollisuus jakaa O365-videoita.

Videoneuvottelu

Videoneuvottelu on erityisillä videoneuvottelulaitteilla (eng. Codec) tapahtuvaa reaaliaikaista audiovisuaalista viestintää lähiverkossa tai internetissä. Videoneuvottelulaitteistoon kuuluu yleensä kääntyväpäinen zoomaava kamera ja kokousmikrofoni.  Videoneuvottelulaitteilla voidaan soittaa mallista riippuen joko kahden välisiä (Point-to Point) tai useamman osallistujan välisiä (Multipoint) neuvotteluita vastaavien laitteiden tai palveluiden välillä. Monipisteneuvotteluihin tarvitaan joko siltaava laite tai erillinen siltapalvelu. Videoneuvottelulaitteet noudattavat H.323-standardia, ja niillä on mahdollisuus jakaa myös tietokoneen kuvaa muille osallistujille.

JAMKin liikuteltavat videoneuvotteluvaunut on siirrettävissä neuvottelu- tai opetustilaan ja niiden avulla voidaan välittää esim. luento johonkin toiseen paikkaan tai vastaavasti vastaanottaa luento jostakin toisesta paikasta. Videoneuvottelulla saavutetaan yleensä parempi kuvan ja äänen laatu kuin esim. Adobe Connect Pro:lla tai Skypellä. Edellytyksenä kuitenkin on, että sekä lähettävässä että vastaanottavassa päässä on käytettävissä erityiset H323-protokollaa tukevat videoneuvottelulaitteet tai ohjelmistot. Tukea videoneuvotteluiden järjestämiseen tai niihin osallistumiseen voit tiedustella Helpdeskistä.

YouTube

JAMKin yksiköillä on omia YouTube-kanavia lähinnä markkinointitarkoituksia varten, mutta myös avoimia oppimateriaaleja (esim. MOOC) kannattaa jakaa YouTuben kautta, jos haluat tavoitella niille laajaa jakelua. YouTube Live mahdollistaa suorat lähetykset pienellä viiveellä. JAMKilla ei ole omaa YouTube Live -kanavaa. YouTube-käyttäjänä voit halutessasi itse luoda sellaisen ja suoran lähetyksen toteutukseen JAMKilta löytyy kyllä soveltuvaa teknologiaa. YouTube Live voi olla sopiva jakelukanava silloin, kun haluat mahdollsimman laajaa jakelua tai syystä tai toisesta ei voida käyttää Moniviestintä jakelukanavana. YuoTube Liven ehtoihin ja oppaaseen on syytä kuitenkin ensin tutustua.

Katso seuraavaksi: JAMKin tarjoamat videopalvelut