Ryhmätyöskentely

Opetukseen osana kuuluu ryhmätöitä sekä tiimissä tehtäviä projekteja – tiimityöskentely kuuluu työelämätaitoihin alalla kuin alalla.

Ryhmätyötä ei aina voida eikä ole järkeväkään työstää vain kasvotusten tapahtuvissa tapaamisissa. Modernit verkkosovellukset, kuten JAMKin käytössä oleva Office 365 -palvelu, tarjoavat hyvät ja helppokäyttöiset työkalut yhteistyöhön. Löydät tältä sivulta vinkkejä erilaisten verkkotyökalujen käyttöön ryhmätyöskentelyssä.

Yhteistuottaminen o365

Ryhmätyöskentelyssä tulee usein vastaan tarve tuottaa yhdessä kirjallisia dokumentteja tai esityksiä, ja Office 365 -palvelun verkkopohjaiset tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, ja esitystyökalut (Word Online, Excel Online ja PowerPoint Online) toimivat tähän tarkoitukseen hyvin. Työkalujen avulla ryhmän jäsenet voivat kirjoittaa, muokata ja kommentoida yhteistä tiedostoa tarvittaessa vaikka reaaliaikaisesti.  Yhteiskirjoittamisen päätyttyä lopullisen työn voi palauttaa Optimaan joko tiedostoina tai vaikkapa liittämällä linkin keskustelualueelle. Huomaa, että jakamalla linkin opiskelijat pääsevät jatkotyöstämään dokumenttiaan edelleen, eli sisältö voi vielä muuttua.

Alla olevalla videolla on opastettu kuinka luot Word Online -tiedoston ja jaat siihen muokkausoikeudet muille käyttäjille. Vastaavalla periaatteella toimivat myös Excel Online ja PowerPoint Online.

Yammer-ryhmä keskustelukanavana

Varsinkin laajemmissa kokonaisuuksissa on tarve käydä jatkuvaa keskustelua ryhmän sisällä. Sähköposti voi tähän tarkoitukseen olla yksi vaihtoehto, mutta jos viestintä on aktiivista, sähköposti menee helposti ”tukkoon” viestien paljoudesta. Yammeriin perustettu suljettu ryhmä kokoaa kaikki ryhmän viestit samaan paikkaan ja voi näin selkeyttää ja nopeuttaa viestintää.

Alla olevalla videolla ohjeistetaan kuinka luot suljetun ryhmän Yammeriin ja kutsut sinne haluamasi osallistujat. Myös opiskelijat voivat luoda omia ryhmiään. Videolla on myös vinkkejä Yammerin tehokkaaseen käyttöön.

Samoja ominaisuuksia tarjoavat myös Facebookin suljetut ryhmät. Yammeria pääset, samoin kuin opiskelijatkin, käyttämään jo käytössäsi olevilla JAMKin tunnuksilla.

Skype for Business -videopuhelut ryhmän kokoontumisia varten

Opintoihin liittyen voidaan toteuttaa ryhmäohjausta ja yksilöohjausta sekä kasvotusten että verkon välityksellä. Ryhmätyöskentelyssä opiskelijaryhmien on ajoittain hyvä kokoontua yhdessä ja seurata työskentelyn etenemistä. Mikäli kokoontuminen ei onnistu kasvotusten, tarjoaa Skype for Business -ohjelma mahdollisuuden verkkotapaamiseen. Tapaamisilla voi sopia työnjaosta ja aikatauluista, tuottaa sisältöä yhdessä, viimeistellä yhdessä tuotettua sisältöä eheäksi kokonaisuudeksi tai vain keskustella työskentelyyn liittyvistä ja muistakin asioista.  Alla olevilla videolla on ohjeet Skype for Business tapaamisen järjestämiseen ja ohjelman käyttöön.

Elmo ryhmätyömahdollisuudet

Elmo-työtilat (teams.jamk.fi) ovat ryhmätyötiloja, joita henkilökunta voi hyödyntää esim. hankkeiden tai projektien toiminnassa. Työtilat tarjoavat oletuksena mm. seuraavat työkalut:

  • Dokumenttien säilytys ja muokkaus (Jaetut asiakirjat) – myös yhdessäkirjoittaminen
  • Ilmoitukset ryhmän jäsenille  (Ilmoitukset) – herätteet nästä saat joko Elmo-typöydälle tai sähköpostiin
  • Keskustelupalsta ryhmän jäsenille (Ryhmän keskustelu)
  • ”Nakkilista” työtilan jäsenille (Tehtävät) – myös tämä näkyvät Elmo-työpäydällä Tehtävät-vimpaimessa.

Työtilan hallinnoijat voivat lisätä mainittujen työkalujen lisäksi useita muita ryhmätyövälineitä. Työvälineitä voidaan lisätä / poistaa ja muokata tarpeen mukaan.

Työtilat ovat mobiilisti käytettäviä ja niihin on pääsy aina kun sinulla on tarvittavat oikeudet ja internet-yhteys. Dokumenteissa on versionhallinta, joten voit palauttaa tarvittaessa vanhemman version dokumentista käyttöön.

Elmo-työtiloista on integraatio JAMKin asiakirjanhallintaan (Tweb). Dokumentit ja asiakirjat voidaan siirtää esim. hankkeen/projektin päätyttyä parilla klikkauksella arkistoon.

Kuka tahansa JAMKin henkilökuntaan kuuluva voi tilata työtilan käyttöönsä: tilauspainike löytyy, kun menet Elmo-työtiloihin ja valitset sieltä kohdan Tilaa uusi työtila. Jäseniksi työtiloihin voidaan lisätä jamkilaisia (myös opiskelijat), ryhminä tai yksittäisinä käyttäjinä. Jos sinun tarvitsee nostaa työtilaan JAMKin ulkopuolisia käyttäjiä, voit tilata hänelle tunnuksen ja oikeudet HALKO-palvelun kautta. Työtilojen sisällä voidaan määrittää käyttäjille oikeuksia katselusta muokkaamiseen.

Opetussovellukset

Lukuisat opetussovellukset tarjoavat välineitä ryhmätyöskentelyyn. Esimerkiksi aikataulujen sopiminen, hyödyllisten linkkien kerääminen, esitysten tekeminen onnistuu opetussovellusten avulla ja esimerkiksi erilaiset projektinhallintatyökalut helpottavat työskentelyä. Lisää vinkkejä työkaluista opetussovellusten sivulta.