Portfoliotyöskentelyn ohjaaminen

mahonen2Tältä sivulta löydät  portfoliotyöskentelyn ohjaamiseen liittyviä ohjeita. Sinulla opettajatutorina / valmentajana on tärkeä tehtävä opiskelijan portfoliotyöskentelyn käynnistymisessä ja tukemisessa. Työskentely on opiskelijavetoista, mutta opiskelija tarvitsee sinua päästäkseen työskentelyssään alkuun ja arvioidakseen osaamistaan kuvaavaa aineistoaan ja omaa kehittymistään.

Opiskelijoiden portfoliotyöskentelyohjeita löytyy Näin teet portfolion!-sivulta.

Portfoliotyöskentely Osaajana kehittyminen -opintojaksossa

Portfoliotyöskentely tapahtuu pääosin Osaajana kehittyminen -opintojakson (5 op) puitteissa, jakautuen näin opiskelun eri vuosille. Vuosittaiset henkilökohtaiset hops-keskustelut  toimivat luontevana paikkana keskustella ja arvioida portfoliotyön etenemistä. Hops-keskustelujen pohjana toimivia uraohjauskysymyksiä (I – III, löytyvät mm. Optiman Osaajana kehittyminen -työtilasta) voi myös hyödyntää väliportfolion rakentamisessa. Kun tapaat tutorryhmääsi lukuvuoden aikana, kannattaa käydä yhdessä läpi portfoliotyöskentelyyn liittyviä asioita sekä jakaa hyviä esimerkkejä ja käytänteitä portfolioista. Näin ymmärrys kasvaa porukalla, opiskelijat saavat vertaistukea työskentelyyn ja opitte yhdessä lisää asiasta. Tämä on myös varmasti sinulle työajallisesti kustannustehokas tapa toimia.

Portfoliotyöskentely opiskeluvuosittain

Ensimmäisen opiskeluvuoden tavoitteena on saada portfoliotyöskentely kaikkien opiskelijoiden osalta käyntiin. Opiskelijat ryhtyvät rakentamaan väliportfoliotaan joko Kyvyt.fi – ohjelmassa tai Optiman Osaajana kehittyminen -työtilan päiväkirjatyökalun avulla. Väliportfolioon voi opintojen alussa kirjata aiemmin hankittua osaamista, ammatillisia tavoitteita sekä ensimmäisen vuoden opinnoissa kertynyttä osaamista. Opiskelijat ovat jo ennakkotehtävässään tutustuneet opetussuunnitelmaan ja pohtineet ammatillisia tavoitteitaan ja mahdollisia tulevaisuuden työtehtäviä sekä tiivistäneet aiempia työ- ja opiskelukokemuksiaan. Opiskelijoita kannattaa kannustaa tuomaan näitä ennakkotehtävän pohdintoja väliportfolion pohjaksi.

Toisena ja kolmantena vuonna opiskelija jatkaa väliportfolion laadintaa. Väliportfoliosta käyt opiskelijan kanssa palautekeskustelun HOPS-keskustelun yhteydessä.

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija kiteyttää ja valikoi väliportfoliostaan näyteportfolioaineiston, jonka tavoitteena on osoittaa opiskelijan ja tulevan työnhakijan  erinomaisuus suhteessa muihin ja herättää potentiaalisten työnantajien tai asiakkaiden kiinnostus opiskelijaa kohtaan. Näyteportfolion palautekeskustelu tapahtuu siten viimeisen vuoden HOPS-keskustelun ja/tai päättökeskustelun yhteydessä. Kustakin näistä vaiheista on löytyy yksityiskohtaisemmat ohjeet tältä sivulta.

Tukea portfolio-ohjaukseen

Yksiköiden opintojen ohjaajat sekä uusmedia- ja verkkopedasuunnittelijat auttavat sinua tässä tärkeässä tehtävässäsi. Otamme vastaan palautetta ja ehdotuksia, jolla portfoliotyöskentelyä ja tätä sivustoa voidaan edelleen kehittää. ”Parastetaan” hyviä ideoita ja pyritään jakamaan niin opiskelijoiden väli- kuin näyteportfolioitakin täällä lisää, mikäli opiskelijoilta lupa siihen vain saadaan.

Tutustu portfoliotyöskentelyn ohjaamiseen liittyviin esityksiin:

Vesa Kuhanen: Väli- ja näyteportfolio osana opintoja (pdf)

Erja Hiitelä: Portfoliotyöskentelyn ohjaaminen Optimassa (pdf)

Pauliina Silvennoinen: Portfolion integrointi restonomin OPSiin (pdf)

 

Kuva sivun yläreunassa: Jaana Mähösen portfolio