Opetussovellukset

Käytössäsi on suuret määrät verkossa tarjolla olevia opetukseen sopivia sovelluksia, ota niistä käyttöön tavoitteisiisi parhaiten soveltuvat! Voit kirjoittaa muistilappuja, luoda mindmappeja, pelillistää opetusta, ja monipuolistaa opetusta vaikkapa taiteen avulla. Osa sovelluksista vaatii käyttäjiltä lisenssin, kysy mahdollisista valmiiksi hankituista lisensseistä verkkopedagogiikan suunnittelijoilta.

Tutustu ja kokeile:

Yhteiseen tuottamiseen

  • Padlet (jaettu taulu esim. post-it-lapputyöskentelyyn), ohje
  • LinoIt (jaettu taulu esim. post-it-lapputyöskentelyyn)
  • Miro (monipuolinen jaettu valkotaulu), ohje
  • Diigo (yhteisöllinen jaettu linkkikirjasto), ohje
  • Mindomo (käsitekartat)

Kyselyihin ja äänestyksiin

Kuviin ja videoihin

Esityksiin

Muuta

Katso kuvaukset lukuisista muista opetukseen soveltuvista sovelluksista myös Metropolia Ammattikorkeakoulun sivustolta Verkon uudet välineet.

Hyödynnä opetuksen monipuolistamisessa myös muuntojoustavia tiloja sekä etä-, hybridi- ja lähiopetukseen valmiiksi luotuja toimintamalleja verkkotyövälineiden käyttöön .