Muita sovelluksia

Verkossa on tarjolla paljon erilaisia opetusta monipuolistavia sovelluksia. Alla mainitut eivät ole Jamkin virallisia sovelluksia. Huomiothan GDPR:n tuomat rajoitukset näitä käytettäessä ja sisältöä tuottaessa.

Yhteiseen tuottamiseen

  • Padlet (jaettu taulu esim. post-it-lapputyöskentelyyn)
  • LinoIt (jaettu taulu esim. post-it-lapputyöskentelyyn)
  • Miro (monipuolinen jaettu valkotaulu)
  • Diigo (yhteisöllinen jaettu linkkikirjasto)
  • Mindomo (käsitekartat)

Kyselyihin ja äänestyksiin

Kuviin ja videoihin

Esityksiin

Muuta

Hyödynnä opetuksen monipuolistamisessa myös AOKKin Ajatus liikkuu – iloa oppimiseen! -sivustoa. (linkki avautuu uuteen välilehteen), joka sisältää sekä teknisiä näkökulmia että valmiiksi luotuja toimintamalleja verkkotyövälineiden käytöstä sekä etä-, hybridi- että lähiopetuksessa.