Johdatus: Office365 opetuksessa

Office365 on monipuolinen työkalu opetuksen tueksi. Office 365:ssa voit tuottaa, jakaa ja tallentaa tietoa sekä työskennellä ryhmässä ja keskustella. Opetuksessa voit hyödyntää O365-työkaluja esimerkiksi yhteiskirjoittamisessa, prosessimaisessa tuottamisessa, esitysten luomisessa ja vaikkapa tietojen keräämisessä yhteiseen taulukkoon. Office365:een pääset internet-selaimella, ja tiedostojen avaaminen ja muokkaaminen onnistuu millä tahansa laitteella. Tuotoksesi voit tallentaa O365 -pilveen.

Tiedostoja voit luoda Office 365 -palvelun verkkopohjaisilla tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, ja esitystyökaluilla (Word Online, Excel Online ja PowerPoint Online) sekä Office365-pakettiin sisältyvällä OneNote Online-sovelluksella. Luomasi tiedostot voit jakaa muiden kanssa, ja voit antaa oikeudet joko tiedoston katseluun tai muokkaamiseen. Jakaessasi tiedostoa online-sovelluksissa voit  hyödyntää  JAMKin käyttäjähakemistoa. Sieltä löydät opiskelijat sekä henkilökunnan sukunimen perusteella.

Alla olevalla videolla on opastettu kuinka luot Word Online -tiedoston ja annat siihen muokkausoikeudet muille käyttäjille. Vastaavalla periaatteella toimivat myös Excel Online ja PowerPoint Online.

Tässä näet kuvakkeet Office 365:sta tällä hetkellä löytyvistä sovelluksista.  Sovellusten kuvauksissa olemme jakaneet sovellukset perustyökaluihin, oppimista ja työskentelyä rikastaviin työkaluihin ja edistyneet käyttäjän työkaluihin. Sovelluksia tulee jatkuvasti lisää – poimi näistä alkuun vain sinulle sopivimmat.

Perustyökalut

Perustyökaluihin kuuluvat Word, Excel ja Power Point Online-työkalut sekä OneDrive-pilvi ja Yammer. Näitä tarvitsemme päivittäisessä työskentelyssämme ja niiden käyttöön on hyvä perehtyä.

OneDrive

OneDrive -pilvi toimii tiedostojen tallennuspaikkana.  OneDriveen voit ladata eri muotoisia tiedostoja tietokoneeltasi. OneDrivessa voit myös säilyttää tiedostoja, joita olet luonut Office 365 -online-sovelluksilla. Sekä tietokoneelta ladatut että O365 -online-sovelluksilla tuotetut tiedostot voit jakaa muiden kanssa ja antaa oikeudet joko tiedostojen katseluun tai muokkaamiseen.

Office 365 sisältää myös lukuisan määrän muita erilaisia toimintoja, joilla voit rikastuttaa opetustasi. Tässä näet lyhyet kuvaukset käytössäsi olevista O365-työkaluista:

Yammer

Yammer tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun ja verkostoitumiseen. Yammerissa toimitaan erilaisissa ryhmissä, joita myös opiskelijat voivat perustaa. Yammerissa voi jakaa tietoa ja osaamista, osallistua keskusteluun ja työstää asioita yhdessä eteenpäin.

Oppimista ja työskentelyä rikastavat työkalut

Opetuksen ja työskentelyn rikastamiseen voit ottaa käyttöön useita välineitä. Alla on kuvattu kukin työväline tarkemmin. Näiden työvälineiden käyttöönotto on suhteellisen helppoa ja mutkatonta.

OneNote Online

OneNote Onlinessa luodaan muistikirjoja verkossa. Muistikirjan sivut voivat sisältää tekstiä, ääntä, kuvia, videoita sekä taulukkolaskentakaavioita, ja sisältöä voi tuottaa yhdessä muiden kanssa. OneNote sopii erityisen hyvin suurien kokonaisuuksien luomiseen, sillä sivut eli välilehdet helpottavat eri teemojen käsittelyä ja jäsentelyä. OneNotesta on ladattavissa myös tietokoneohjelma, jota voit käyttää työskennellesssi offline-tilassa.

Class Notebook

OneNote – Class Notebook -sovellus toimii hyvin pohjana esimeriksi opintojakson työskentelylle. Class Notebookissa opettaja pystyy määrittämään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen työtilan, sisältökirjaston oppimateriaalin jakamista varten sekä yhteistyötilan oppitunteja ja opiskelutehtäviä varten.

Sway

Sway on oivallinen työkalu havainnollistamiseen ja vaihtoehto Power Pointin käytölle. Swayllä voit tehdä visuaalisia esityksiä, joihin on mahdollista sisällyttää mm. kuvia, tekstiä ja asiakirjoja. Opetuksessa Swaytä voi käyttää esimerkiksi luentomateriaalin tekemiseen tai posterityyppisiin tehtävien ja esitelmien luomiseen.

Forms

Formsin avulla voidaan helposti luoda erilaisia kyselyjä. Kyselyyn voidaan vastata selaimen tai vaikkapa mobiililaitteen avulla. Tuloksia voidaan tarkastella Formsin valmiiden analytiikkaominaisuuksian avulla tai ne voidaan siirtää Exceliin lisäanalyysia varten.

Delve

Delve-työpöytä kokoaa käyttäjälle näkyviin O365:ssa jaettuja tiedostoja, jotka saattavat häntä kiinnostaa. Delvessä voit nähdä vain tiedostoja, joihin sinulla on käyttöoikeus, yksityisiä tiedostoja muut eivät näe. Koontinäkymä on jokaisella henkilökohtainen ja erilainen.

Video

Video on selainpohjainen organisaation sisäinen videonjulkaisupalvelu. Video-toiminnolla saat julkaistua videosi koko organisaation nähtäville tai luoda oman videokanavan, jonka kautta voit julkaista videoita haluamillesi ryhmille tai henkilöille.

Planner

Planner voit helpottaa ryhmätyöskentelyn jäsentymistä työryhmäsi kanssa. Voitte luoda uusia suunnitelmia, määrittää tehtäviä eri henkilöille, jakaa tiedostoja, kommentoida työtehtäviä ja seurata edistymistä. Jokaiselle työsuunnitelmalle luodaan taulu, jolle tehtävät järjestellään. Tehtäviä on myös helppo järjestellä ja määritellä eri henkilöille uudelleen.

O365 Groups (Ryhmät)

Ryhmät (Groups) ei näy O365:n ”aloitusvalikossa” omana työkalunaan, vaan Ryhmät näkyvät useiden O365:n työkalujen sisällä (Sähköposti, Kalenteri, OneDrive, Planner jne.). Uuden ryhmän pääsee luomaan esim. Sähköpostin (Outlook) kautta. Kun uusi ryhmä luodaan, syntyy sille oma sähköpostiosoite (ryhmäviestintään), kalenteri (ryhmän oma), OneDrive -levyalue (tiedostojen jakamiseen), OneNote -kansio (muistioiden jakamiseen). Näiden lisäksi ryhmä voi hyödyntää Planner -työvälinettä jaettujen tehtävien hallintaan. Ryhmiä voi luoda kuka tahansa jolla on tunnus Jamkissa (myös opiskelijat) ja jäseniksi voidaan kutsua henkilöitä joilla on tunnus Jamkissa.

Edistyneen käyttäjän työkalut

Osa työkaluista vaatii enemmän perehtymistä ja myös omaa pohdintaa siitä, mikä työväline voisi sopia työskentelyn tarpeisiin. Alla oleviin työkaluihin edistyneemmän käyttäjän työkaluihin voit perehtyä itse tarpeidesi ja kiinnostuksesi mukaan.

Sharepoint (Sivustot)

Microsoft Sharepoint (aikaisemmin sivustot) antaa mahdollisuuden monipuoliseen tiedon jakamiseen, tehtävien määrittämiseen ja aikatauluttamiseen sekä projektin hallintaan. Sharepoint sisältää mm. tehtävät-osion, kalenterin, aikajanan ja muistikirjan.

Power BI

Power BI:llä pystyt yhdistelemään erityyppistä tietoa useasta eri lähteestä ja esittää ne yhteisessä näkymässä. Voit yhdistellä esimerkiksi tekstikenttiä, taulukoita, kuvia ja upotettua mediaa, ja tuottaa tällä tavoin helppolukuisia ja käytännöllisiä visuaalisia raportteja. Power BI:llä pystyt myös käsittelemään ja analysoimaan suuria tietomääriä ja aineistoja.

Power Apps

Power Appsin tietokoneversiolla voit käyttää ja luoda pilvipohjaisia sovelluksia organisaation käyttöön. Power Appsin sovelluksia voit käyttää myös mobiilisti.

Flow

Voit tehdä toistuvista tehtävistä sujuvia ja automatisoituja yhdistämällä suosikkisovellustesi tehtäviä  Flow:hun. Voit esimerkiksi ohjata Office 365-sähköpostisi liitteet tallentumaan aina OneDriveen tai voit asettaa tietyiltä henkilöiltä tuleville sähköposteille erityishuomiosta kertovia ilmoituksia.

Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 sisältää monimpuolisia työskentelyvälineitä mm. toiminnanohjauksen tarpeisiin. Ohjelma sisältää älykkäitä sovelluksia, mm. luettelon työsi painopisteistä (esim. tulevat kokoukset), luettelon suosikeista ja äskettäin käytetyistä kohteista. Dynamics 365 on uusimpia Microsoftin julkaisemia tuotteita.