Johdatus: Video opetuksessa

Johdatus: Video opetuksessa

YouTuben ja vastaavien verkkovideon jakelupalveluiden myötä video mediamuotona on yleistynyt ja arkipäiväistynyt. Tavoittaakseen opiskelijan sen hyödyntäminen opetuksessa vaatii ripauksen pedagogista ymmärrystä videon vahvuuksista oppimisen välineenä.

Videota voi hyödyntää opetuksessa esim. seuraavilla tavoilla:

 • reaaliaikainen viestintä (Skype for Business, Adobe Connect Pro)
 • luentotallenteet ja/tai luentojen suorat videolähetykset (Moniviestin jakelukanavana)
 • itse tuotetut videoleikkeet osana verkko-oppimateriaalia (Optima, avoimet oppimateriaalit)
 • dokumentit, lyhyet videoleikkeet ja elokuvat havainnollistajana ja opetuskeskustelujen pohjustajana
 • videomuotoinen oppimispäiväkirja
 • videomuotoinen palaute opiskelijoille
 • videoiden tekeminen oppimismuotona (viestintä, taide, ilmaisu, kerronta, opinnäyte)
 • videomuotoiset käyttöoppaat ja -ohjeet
 • tarkkailu, tutkimus ja havainnointi (esim. opetusnäytteet, erilaiset suoritteet)
 • videomuotoiset teaserit, joissa mainostetaan tulevia koulutuksia

Välineitä ja tapoja valitessa on syytä huomioida:

 • Miksi: Mitä halutaan saavuttaa, tavoitteet ja viesti?
 • Aika: Reaaliaikaista vai ajasta ja paikasta riippumatonta viestintää?
 • Vuorovaikutus: Yksi- vai kaksisuuntaista viestintää?
 • Avoimuus: Tarkoitettu kaikille vai rajatulle kohderyhmälle?
 • Kenelle: Kuka on videon katsoja, kohderyhmä?
 • Kuka: Kuka käsikirjoittaa, tuottaa, kuvaa, editoi ja julkaisee?
 • Luvat: Tekijänoikeuksien huomioiminen, sopimukset, käyttöoikeudet.
 • Miten: Tuotannon ja julkaisun aikataulu.
 • Minne: Missä julkaistaan, jakelukanavat?
 • Milloin: Videon elinkaari, ts. ”parasta ennen” -päivämäärä

Katso seuraavaksi: Videomuotoiset jakelu- ja viestintäkanavat