Etätenttiohje

Etänä järjestettävien tenttien valvonnan tavoitteena on opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Osallistuminen etänä järjestettävään tenttiin voi tapahtua esimerkiksi:

 1. Suorittamalla tentti itsenäisesti Moodle-kurssilla olevan tentti-aktiviteetin avulla. Opettaja voi rajata suoritusaikaa tai tentin voi suorittaa haluttuna ajankohtana.
 2. Osallistumalla tenttiin tiettynä ajankohtana esimerkiksi Zoom-sovellusta hyödyntäen. Verkkokoussovelluksessa tentti suoritetaan Breakout-huoneessa, jossa jaetaan näyttö, äänet ja/tai videokuvaa.

Ohjeet tentin järjestäjälle

Etätentin järjestämiseen on monia keinoja. Tässä on yhteisiä ohjeistuksia ja parhaita käytäntöjä etätentin järjestämiseen ja suorittamiseen.

 1. Kerro selkeästi, miten tentti suoritetaan; missä, milloin ja miten. Kerro mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tentin suoritustavasta, onko kyseessä ryhmätentti, navigointimenetelmästä (voiko opiskelija siirtyä vapaasti kysymysten välillä), miten tentin suorittamista valvotaan, suoritusajankohdasta, rajauksesta suoritusaikaan, tarvittavista/sallituista materiaaleista ja välineistä sekä tentin tehtävätyypeistä.
 2. Pyydä opiskelijoita testaamaan toimiiko esim. Zoom, jos tentti valvotaan Zoomin kautta.
 3. Ohjeista opiskelijoita miten he voivat vaikuttaa yksityisyyteensä (esim. tyhjä seinä taustalle tai virtuaalisen taustakuvan käyttömahdollisuus).
 4. Kerro opiskelijoille, miten toimia ja mitä kautta ottaa yhteyttä, jos tentin alettua tulee ongelmia tai tenttiin ei pääse.
 5. Kerro opiskelijoille oikeudesta keskeyttää valvonta poikkeustilanteessa esimerkiksi sammuttaa kamera, mutta että se voi johtaa tentin hylkäämiseen.
 6. Lähtökohtana on, että opiskelijat eivät näe toistensa videokuvaa. Kerro selkeästi, mikäli toteutustavan (esim. ryhmätentti) vuoksi näin pitää toimia.
 7. Etävalvottu tentti tulee toteuttaa vain Jyväskylän ammattikorkeakoulun ICT-palveluiden hyväksymillä sovelluksilla ja järjestelmillä.
 8. Älä tallenna tenttitilaisuutta, valvonnan tulee tapahtua reaaliaikaisesti.

Etävalvotun tentin osalta on tiedostettava, että etävalvonnalla ei voida täysin sulkea pois vilpin tai vilppiyrityksen mahdollisuutta. Huomioi etävalvonnassa yksityisyyden suoja. Etävalvotussa tentissä voi olla tarpeen varmentaa henkilöllisyys esimerkiksi passilla tai kuvallisella henkilökortilla, mikäli sitä ei muuten esimerkiksi tunnistamisella tai järjestelmäkirjautumisella voida todentaa.

Henkilöllisyystodistusta ei tule näyttää identiteettivarkauksien estämiseksi muille kuin tenttivalvojalle kahden kesken Breakout-huoneessa.


Valvotun etätentin vaihtoehtoiset suoritustavat ovat:

 • Exam-tentti Rajakadun kampuksella tai tenttivierailun mahdollistavissa korkeakouluissa
 • Valvottu tentti kampuksella
 • Muu opettajan esittämä vaihtoehtoinen suoritustapa

In English: Remote exam – Instructions for the organiser of an exam (the link opens in a new browser tab).

Etätenttiohje: Ohjeet opiskelijalle (linkki avautuu uuteen välilehteen).