Julkaisualustat

Avoin materiaali

Oppimateriaalien ja oman aineiston jakaminen verkossa on antoisaa. Avoin materiaali on helposti saavutettavissa ja voi tavoittaa suuriakin yleisöjä. Näin voit lisätä tunnettuuttasi asiantuntijana, saada uusia kontakteja ja mielenkiintoista palautetta.

Kun haluat julkaista materiaaliasi avoimesti verkossa, voit käyttää erilaisia sosiaalisen median tai JAMKin tarjoamia palveluita:

Avoimet oppimateriaalit

JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa voi julkaista monenlaista materiaalia. Yleisimpiä sivustoja ovat opintojaksoihin liittyvät sivustot sekä ohjesivustot. Sivustot on kätevä linkittää vaikka Moodleen tai Optima-työtilaan, jossa opiskelijat suorittavat ko. opintoihin liittyviä tehtäviä. Voit tilata sivuston itsellesi tai työryhmällesi oppimateriaalisivustolta.

Blogi

JAMKin blogipalvelussa on henkilöstön asiantuntijablogeja, opiskelijoiden blogeja sekä erilaisiin hankkeisiin liittyviä blogeja. Kun haluat kirjoittaa blogia työhösi liittyen, tilaa oma sivusto blogipalvelusta.

Verkkolehdet

JAMKin verkkolehdet ovat julkisia ja luettavissa maksutta. Jos haluat ryhtyä julkaisemaan verkkolehteä, tutustu palveluun verkkolehtisivustolla.

Sosiaalisen median palvelut

Hyväksi havaittuja palveluita ovat esimerkiksi:

  • SlideShare PowerPoint-esitysten jakamiseen
  • Flickr kuvien jakamiseen
  • Instagram kuvien jakamiseen