4.1 Tilläggsmaterial

Länktips!

Motiverande samtal

Vad är MI / Motiverande samtal? En introduktion i motiverande samtal som handledningsmetod.

https://www.youtube.com/watch?v=UXJ1ObSWvRQ&feature=youtu.be

Mångkulturell handledning

Myter och sanningar gällande mångkulturell handledning

https://www.youtube.com/watch?v=oD6aqyNaOy4&feature=youtu.be

Vägledning i det mångkulturella samhället

Presentation kring vägledarens roll i det mångkulturella samhället, t.ex. behov, förväntningar, upplevelser och andra faktorer som påverkar arbetet. Även diskussionsuppgifter (i slutet av presentationen) för t.ex. diskussion inom kollegiet/med andra handledare.

http://slideplayer.se/slide/1917305/

 


Värt att tänka på!

Välj en (1) av följande uppgifter:
 Se filmen Motiverande samtal och fundera sedan på följande frågor:
  • Vilka tips i filmen kan du använda dig av i ditt arbete när du handleder ungdomar med invandrarbakgrund?
  • Finns det enligt din erfarenhet någon skillnad i att ha dylika samtal med ungdomar som har invandrarbakgrund jämfört med ungdomar födda i Finland? Varför/varför inte?
ELLER
 Se filmen ”Mångkulturell handledning” och reflektera över följande frågor:
  • Håller du, som arbetar med handledning, med om det resonemang kring sanningar och myter som man kommer fram till i videon?
  • Finns det fler myter gällande mångkulturell handledning som du genom din erfarenhet kommit i kontakt med, som du kan dela med dig av?