1.1 Tilläggsmaterial

Litteraturtips

Nedan hittar du tips på litteratur på svenska och engelska som kan vara till hjälp i arbetet med mångkulturell handledning.

Svenskspråkig litteratur

Angel, B. & Hjelm, A. (1992). Att möta flyktingbarn och deras familjer.

Boken handlar om att möta flyktingbarn och deras familjer. Författarna tar upp teman som till exempel flyktingbarn och trauma, psykisk traumatisering och flyktingars egna berättelser om sina upplevelser.

Illman, Ruth, Peter Nynäs. (2017). Kultur, människa, möte. Ett humanistiskt perspektiv.

Författarna behandlar teman som till exempel moralfrågor i relation till kulturmöten, globalisering, samt hur gränser skapas och upplöses i mötet mellan människor gällande kultur, religion eller etnicitet.

Lidskog, Rolf och Fuat Deniz. (2009). Mångkulturalism – socialt fenomen och politisk utmaning.

Boken ger läsaren en introduktion till mångkulturalism och svårigheter som är förknippade med att förena social sammanhållning, politiskt inflytande och kulturell mångfald. Boken lämpar sig till exempel för kurser och program med inriktning på samhällsarbete, människovårdande yrken och utbildning.

Modood, T. (2013). Multiculturalism.

Bok om mångkulturalitet. Författaren behandlar begrepp som integration, mångkulturalitet, jämlikhet och mångkulturellt medborgarskap (multicultural citizenship).

Stier, J. (2009). Kulturmöten: en introduktion till interkulturella studier.

Boken är en introduktion till fältet interkulturella studier. Boken behandlar fenomenet kultur utgående från teman såsom språk, icke-verbal kommunikation, rasism, fördomar och stereotyper.

Wahlbeck, Östen (2003). Mångkulturalism i Finland: en kritisk litteraturöversikt.

Bokens tema är mångkulturalism i Finland, där man redogör för begreppet mångkulturalism, samt listar litteratur om mångkulturalism i Finland.

Wickström, Mats & Wolff, Charlotta (2016). Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel

Författarna tar upp olika aspekter av mångkulturalitet i det finländska samhället, minoritetsgrupper och deras ställning, mänskliga rättigheter, emigration och återflyttning. De tar även upp ett historiskt perspektiv på Finland som ett mångkulturellt land.

Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet. (2010). Handbok om integration för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området. Tredje upplagan.

Boken riktar sig till praktiskt verksamma och politiska beslutsfattare som arbetar med integration.

Engelskspråkig litteratur

Modood, T. (2013). Multiculturalism.

Bok om mångkulturalism. Författaren behandlar begrepp som integration, multikulturalism, jämlikhet, multikulturellt medborgarskap (multicultural citizenship).

Länktips

Nedan finns länkar till olika hemsidor som ger praktisk information om hur man som invandrare kan gå tillväga i olika situationer i vardagslivet man kan ställas inför i Finland.

Här hittar du grundläggande, svenskpråkiga, information om Finland:

  • till exempel historia, klimat, finländska seder och trafiken i Finland
  • information om det finländska samhället och hur det fungerar
  • viktiga myndigheter

Infofinland.fi

Välkommen till Finland! är en elektronisk broschyr där du hittar information om allt från det första man behöver tänka på och göra när man flyttar till Finland, till jobbsökning, studier, familj, hälsa, vardagen och finländsk kultur.

Välkommen till Finland – broschyren, pdf (tem.fi) 

Centrala termer om invandring hittar du här: 

Europeiska migrationsnätverket producerar aktuell, opartisk, tillförlitlig och jämförbar information om invandrings- och asylfrågor i nätverkets medlemsländer för att stödja planeringen av politiken inom Europeiska unionen.