Artikkeleja ja blogeja

Kevät 2019

HAMK Unlimited -julkaisusarjassa on 29.3.2019 julkaistu artikkeli

Kielitietoinen ohjausosaaminen saavutettavuuden edistäjänä Ohjaamoissa

Kielitietoinen ohjausosaaminen saavutettavuuden edistäjänä Ohjaamoissa

OSMO-projekti on julkaissut 21.2.2019 kaksi artikkelia HAMK Unlimited -julkaisusarjassa:

Katsaus kielelliseen saavutettavuuteen Ohjaamoissa

Monikulttuurinen ohjauskompetenssi vahvistaa Ohjaamojen saavutettavuutta

Vielä saatiin OSMOn aiheisiin liittyvä artikkeli 21.1.2019 ilmoille otsikolla Rohkean kohtaamisen taito, jossa pohditaan myös uskontodialogitaitoja.

Syksy 2018

OSMO-projektissa on pohdittu oheisesssa 28.8.2018 julkaistussa artikkelissa ohjauspalvelun saavutettavuutta eri kulttuuritaustaisille Ohjaamo-asiakkaille: Monikulttuuriset nuoret Ohjaamoissa: palvelun saavutettavuuden vahvistaminen.

Kevät 2018

Åbo Akademi järjesti monikulttuurisen ohjauksen kehittämispäivän Pohjanmaalla 6.4.2018. Päivässä kuultiin alustuksena oppeja Ruotsin Rinkebystä. Blogg på svenska hittar du här:

Mångkulturell utvecklingsdag

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti järjesti Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä Joensuussa 16.2.2018 symposiumin, jonka aiheena oli Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen monikulttuurisen ohjauksen avulla. Tässä kirjoituksessa on koottu yhteen symposiumkeskustelun antia.

Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen Ohjaamoissa

Syksy 2017

Tämä artikkeli käsittelee Ohjaamoissa tehtävää työtä monikulttuurisen osaamisen näkökulmasta. Artikkelissa pohditaan monikulttuuriseen osaamiseen liittyvää käsitteistöä sekä eritellään Ohjaamoissa tehtävää monikulttuurista työtä ja siihen liittyvää monikulttuurisen osaamisen tarvetta OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektin keväällä 2017 toteuttaman tarvekartoituskyselyn pohjalta.

Monikulttuurinen osaaminen Ohjaamo-työssä -artikkeli 31.10.2017 julkaistussa Uutta auringon alla. Ohjaamot 2014-2017 -julkaisussa.

Tästä artikkelista on julkaistu myös tiivistelmä elinikäisen ohjauksen ajankohtaiskatsauksessa:

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 5, marraskuu 2017!

Joskus kuulee sanottavan, että monikulttuurinen ohjaus ei eroaisi millään tavalla ns. tavallisesta ohjauksesta. OSMOn kouluttajat ja valmentajat keräsivät 4.10.2017 Ohjaamopäivien työpajassa yhdessä osallistujien kanssa muutamia ”sudenkuoppia”, joihin moni ohjaustyötä tekevä törmää kohdatessaan eri kulttuuritaustasta tulevia ohjattavia. Ohessa linkki blogikirjoitukseen Hankkeissa tapahtuu -blogissa.

Monikulttuurisen ohjauksen sudenkuoppia