Artikkeleja ja blogeja

OSMO-projektin julkaisuja 2019:

Kielitietoinen ohjausosaaminen saavutettavuuden edistäjänä Ohjaamoissa,
Lilja 2019. Hamk Unlimited Professional, Hämeen ammattikorkeakoulu.

Katsaus kielelliseen saavutettavuuteen Ohjaamoissa,
Lilja, Pukkila & Rinne 2019, Hamk Unlimited Professional, Hämeen ammattikorkeakoulu.

Monikulttuurinen ohjauskompetenssi vahvistaa Ohjaamojen saavutettavuutta,
Pukkila, Rinne, Lilja & Ikonen 2019, Hamk Unlimited Professional, Hämeen ammattikorkeakoulu.

Rohkean kohtaamisen taito –artikkeli, jossa pohditaan myös uskontodialogitaitoja.
Ikonen 2019, Dialogi, Diak-ammattikorkeakoulu.

OSMO-projektin julkaisuja 2018:

OSMO-projektissa on pohdittu oheisesssa 28.8.2018 julkaistussa artikkelissa ohjauspalvelun saavutettavuutta eri kulttuuritaustaisille Ohjaamo-asiakkaille: Monikulttuuriset nuoret Ohjaamoissa: palvelun saavutettavuuden vahvistaminen.

Åbo Akademi järjesti monikulttuurisen ohjauksen kehittämispäivän Pohjanmaalla 6.4.2018. Päivässä kuultiin alustuksena oppeja Ruotsin Rinkebystä. Blogg på svenska hittar du här: Mångkulturell utvecklingsdag

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti järjesti Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä Joensuussa 16.2.2018 symposiumin, jonka aiheena oli Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen monikulttuurisen ohjauksen avulla. Symposiumkeskustelun antia koottiin blogiartikkeliin Kohtaamo.info-sivustolle (ei saatavilla enää 2023).

Julkaisut 2017:

Monikulttuurinen osaaminen Ohjaamo-työssä -artikkeli 31.10.2017 julkaistussa Uutta auringon alla. Ohjaamot 2014-2017 -julkaisussa:

Artikkeli käsittelee Ohjaamoissa tehtävää työtä monikulttuurisen osaamisen näkökulmasta. Artikkelissa pohditaan monikulttuuriseen osaamiseen liittyvää käsitteistöä sekä eritellään Ohjaamoissa tehtävää monikulttuurista työtä ja siihen liittyvää monikulttuurisen osaamisen tarvetta OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektin keväällä 2017 toteuttaman tarvekartoituskyselyn pohjalta.

Artikkelista on julkaistu myös tiivistelmä elinikäisen ohjauksen ajankohtaiskatsauksessa: Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 5, marraskuu 2017

Monikulttuurisen ohjauksen sudenkuoppia

Joskus kuulee sanottavan, että monikulttuurinen ohjaus ei eroaisi millään tavalla ns. tavallisesta ohjauksesta. OSMOn kouluttajat ja valmentajat keräsivät 4.10.2017 Ohjaamopäivien työpajassa yhdessä osallistujien kanssa muutamia ”sudenkuoppia”, joihin moni ohjaustyötä tekevä törmää kohdatessaan eri kulttuuritaustasta tulevia ohjattavia. Artikkeli on julkaistu Jamkin Opekorkeassa tapahtuu -blogissa.