4.2.1 Arvotesti – arvot puntarissa

Ihmisen kohtaamisessa on lähtökohtana tietoisuus omista arvoista, asenteista, ennakkoluuloista ja stereotypioista. Monikulttuurisen ohjauksen lähtökohtana on, että ohjaaja on tietoinen

  • omista arvoista, asenteista ja normeista
  • omista ennakkoluuloistaan vähemmistöryhmiä kohtaan ja stereotypioista.

Seuraavassa Marika Salosen ja Tommi Utriaisen tekemässä arvotestissä pohdit omia arvoja sekä niiden ilmenemistä toiminnassa.

https://arvoja.wordpress.com/


Pohdi testin jälkeen: Mitkä ovat sinun tärkeimpiä arvojasi? Miten ne ilmenevät maahanmuuttajataustaisten kohtaamisissa?