2.3 Ohjauskeskustelun työkaluja

Ohjausta voi tehdä monin eri tavoin. Ohjauskeskustelu työmuotona on hyvin kielellistä ja maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa tämä voi tuoda mukanaan omia haasteitaan. Myöskin suhtautuminen ohjaustyötä tekeviin ammattilaisiin voi vaihdella vaikkapa sen mukaan, miten asiakas on omassa kulttuurissaan tottunut ottamaan ohjausta vastaan ja onko hänen kulttuurissaan tai yhteiskuntajärjestelmässään edes vastaavanlaista ammattikuntaa. Yhtenä muistilistana keskusteltavista aiheista voit käyttää oheista OSMO_alkukartoitus -lomaketta. Siihen voit halutessasi kirjata asiakkaan kanssa sovittuja toimenpiteitä.

Monet ohjauksen työkaluista ja menetelmistä käyvät sekä kantasuomalaisille että maahanmuuttajille, kunhan otat huomioon kielierot ja kielitaidon puutteen sekä kulttuuriset erot. Erilaisten käsitteiden ja metaforien käyttäminen ei toimi, koska omaan kulttuuriimme sidonnaiset käsitteet ja metaforat eivät avaudu toisesta kulttuurista tulevalle.

Muistathan, että voit hyödyntää ohjauskeskustelussa tarpeen ja tavoitteen mukaan mm. seuraavia menetelmiä:

 • toiminnalliset menetelmät
 • ohjauskävely
 • piirtäminen
 • kuvat
 • valokuvaus ja videointi
 • metaforatyöskentely, esim. tarinanopat
 • kirjoittamisharjoitukset
 • mielikuvaharjoitukset
 • keksi ja kehitä itse jokin menetelmä

Muista ohjauskeskustelussa:

 Ohjattavan itsetuntemuksen lisääminen

SWOT-työkalu

SWOT-työkalu ’n avulla voit tarkastella yhdessä asiakkaan kanssa hänen vahvuuksiaan, tilannettaan ja tulevaisuuden näkymiään. Voit hyödyntää tätä esimerkiksi ohjauksessasi ennen kuin ohjattavasi osallistuu vaikkapa CV-pajaan.

Työvälinettä käytettäessä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, mitä valitaan tarkasteltavaksi asiaksi. Se mitä ja miten kysyt, vaikuttaa siihyen, mitä saat vastaukseksi. Esimerkiksi:

 • Minä työnhakijana -> tuottaa yleistä tietoa ohjattavasi ajatuksista ylipäätään työtä kohtaan sekä millaisena hän näkee työllistymismahdollisuutensa
 • Minä hakemassa puutarha-alan töitä -> tuottaa kohdennetumpaa tietoa ohjattavasi valmiuksista tietyllä alalla.

Vinkki! Ohjattavan vahvuuksien tunnistamiseksi voit käyttää vaikkapa oheisilta sivuilta löytyvää VIA Character Strengths eli luonteenvahvuudet-testiä. Testistä löytyy useita kieliversioita, jotka voi valita alasvetovalikosta. Voit myös hyödyntää vaikkapa kaisavuorinen.com -sivustoa.