2.3 Ohjauskeskustelun työkaluja ja menetelmiä

Ohjausta voi tehdä monin eri tavoin. Ohjauskeskustelu työmuotona on hyvin kielellistä ja maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa tämä voi tuoda mukanaan omia haasteitaan. Myöskin suhtautuminen ohjaustyötä tekeviin ammattilaisiin voi vaihdella vaikkapa sen mukaan, miten asiakas on omassa kulttuurissaan tottunut ottamaan ohjausta vastaan ja onko hänen kulttuurissaan tai yhteiskuntajärjestelmässään edes vastaavanlaista ammattikuntaa. Yhtenä muistilistana keskusteltavista aiheista voit käyttää oheista OSMO_alkukartoitus -lomaketta. Siihen voit halutessasi kirjata asiakkaan kanssa sovittuja toimenpiteitä.

Monet ohjauksen työkaluista ja menetelmistä käyvät sekä valtaväestölle että maahanmuuttajille, kunhan otat huomioon kieli- ja kulttuurierot. Erilaisten käsitteiden ja metaforien käyttäminen ei toimi, koska omaan kulttuuriimme sidonnaiset käsitteet ja metaforat eivät avaudu toisesta kulttuurista tulevalle.

Muistathan, että voit hyödyntää ohjauskeskustelussa tarpeen ja tavoitteen mukaan mm. seuraavia menetelmiä:

 • toiminnalliset menetelmät
 • ohjauskävely
 • piirtäminen
 • kuvat
 • valokuvaus ja videointi
 • metaforatyöskentely, esim. tarinanopat
 • kirjoittamisharjoitukset
 • mielikuvaharjoitukset
 • keksi ja kehitä itse jokin menetelmä

Muista ohjauskeskustelussa:

 1.  Puhu selkeää suomea.
 2.  Käytä lyhyitä lauseita.
 3.  Yksi asia per lause, ei sivulauseita.
 4.  Odota ennen kuin alat selittää toisin.
 5.  Varmista ymmärtäminen muulla tavoin kuin kysymällä, ”ymmärsitkö”.
 6.  Älä käydä konditionaalia, imperatiivi on selkeämpi.

Ohjattavan itsetuntemuksen lisääminen

SWOT-työkalu

OSMO SWOT -työkalun (pdf) avulla voit tarkastella yhdessä asiakkaan kanssa hänen vahvuuksiaan, tilannettaan ja tulevaisuuden näkymiään. Voit hyödyntää tätä esimerkiksi ohjauksessasi ennen kuin ohjattavasi osallistuu vaikkapa CV-pajaan.

 • Vahvuudet
  • Minä/nyt: tätä minä osaan, tässä olen hyvä
 • Heikkoudet (kehittämiskohteet)
  • Minä/nyt: tätä minun pitää vielä opetella, tässä minun pitää vielä kehittyä
 • Mahdollisuudet
  • Muut/tulevaisuus: mistä saan apua ja ohjeita?
 • Uhat
  • Muut/tulevaisuus: entä jos? Miten varaudun muutoksiin?

Työvälinettä käytettäessä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, mitä valitaan tarkasteltavaksi asiaksi. Se mitä ja miten kysyt, vaikuttaa siihyen, mitä saat vastaukseksi. Esimerkiksi:

 • Minä työnhakijana > tuottaa yleistä tietoa ohjattavasi ajatuksista ylipäätään työtä kohtaan sekä millaisena hän näkee työllistymismahdollisuutensa
 • Minä hakemassa puutarha-alan töitä -> tuottaa kohdennetumpaa tietoa ohjattavasi valmiuksista tietyllä alalla.

Vinkki! Ohjattavan vahvuuksien tunnistamiseksi voit käyttää vaikkapa VIA Character Strengths luonteenvahvuudet-testiä. Testistä löytyy useita kieliversioita, jotka voi valita alasvetovalikosta. Voit myös hyödyntää vaikkapa kaisavuorinen.com -sivustoa.