1.1 Kulttuurisensitiivisyys

Tässä osiossa keskitytään yleiseen kulttuuriosaamiseen. Saat tietoa siitä, miten kulttuuriin sopeutuminen etenee, ja miten tämä prosessi vaikuttaa ohjaukseen. Täällä voit myös tutustua siihen, miten yksilölliset ja yhteisölliset kulttuurit eroavat toisistaan, ja miten vaikkapa erilainen aikakäsitys vaikuttaa eri kulttuureissa. Tätä tietoa tarvitset ohjatessasi eri kulttuureja edustavia asiakkaita. Allaoleva infograafi listaa joitakin kulttuurisia eroja, jotka kannattaa ottaa ohjaustilanteessa huomioon.

Maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutumisen vaiheista voit kuunnella oheisen infovideon (12 min). Videolla kerrotaan joistakin kulttuurisista eroista, määritellään mitä kulttuuri-sanalla tarkoitetaan sekä nostetaan esiin joitakin riskejä maahanmuuttajien hyvinvoinnille.