1.2.1 Tulkkauksen käyttämisestä

Maahanmuuttajien kanssa tehtävään ohjaustyöhön voi liittyä yhtenä erityispiirteenä myös tulkin kanssa työskentely. Se pitää sisällään joitakin viestinnällisiä erityispiirteitä, joita sinun ohjaajana on hyvä tietää. Tulkin kanssa työskentely on myös toimintaympäristöosaamista, sillä sinun tulee ohjaajana tietää, milloin tulkkia on käytettävä ja millä tavalla sinun toimintaympäristössäsi tulkkauspalvelu tilataan. Oheisella videolla valotetaan asioimistulkkauksen käyttämistä. Erityisen tärkeää tämä on viranomaistoiminnassa. Tulkkauksen käyttö perustuu lainsäädäntöön.

Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä

Tässä osiossa pääsevät ääneen myös kokemusasiantuntijat. DIAKin asioimistulkkauksen opiskelijat ovat työstäneet videoita, joissa erityisesti tulkin kanssa työskentelyn erityispiirteet tulevat esiin. Samalla kuullaan myös heidän näkemyksiään joistakin kulttuurisista eroavaisuuksista.

Videolista