Verkostutka

Verkostotutka

Verkostotutkaa voidaan käyttää työkaluna, kun halutaan hahmottaa ja tehdä näkyväksi Ohjaamo-verkostoa. Verkostotutkaa voidaan käyttää sekä lähitapaamisissa että verkkotapaamisissa.

Lähitapaamisessa tarvitset: 1) Verkostotutkan printattuna mahdollisimman isoksi. Vaihtoehtoisesti voit piirtää sen fläpille, 2) post it -lappuja ja kyniä

Verkkotapaamisessa toimiva työkalu on esim. Jamboard, johon verkostotutka ladataan kuvana taustaksi ja annetaan osallistujille muokkausoikeudet.

Näin edetään:

  1. Jokainen osallistuja kiinnittää vuorollaan lapun verkostotutkaan (joko post it -lappu tai virtuaalinen muistilappu), johon hän on kirjoittanut oman nimensä ja tehtäväkuvansa.
  2.  Osallistuja kiinnittää lapun sille osa-alueelle seuraavista: arjenhallinta, työllistyminen tai koulutus, joka on ensisijaisesti hänen tehtävänkuvaansa. Lapun voi kiinnittää myös eri osa-alueiden rajapinnalle. Verkostotutkan keskellä on asiakas.
  3. Oma lappu kiinnitetään sopivalle kohdalle suhteessa asiakkaaseen riippuen oman työn luonteesta. Kiinnittäessään lappua osallistuja kertoo omasta työnkuvastaan ja roolistaan Ohjaamossa.

Kun kaikki osallistujat ovat kiinnittäneet lappunsa voidaan aloittaa yhdessä verkoston tarkastelu. Verkostotutkasta voidaan keskustella eri menetelmiä käyttäen, esim. vapaamuotoinen keskustelu, pienryhmäkeskustelu tai akvaariokeskustelu (tämän menetelmän kuvaus seuraavaksi).

Keskustelua voi ohjata/viedä eteenpäin esim. seuraavilla kysymyksillä:

Keitä muita verkostossa on?​
Keitä verkostosta puuttuu?​
Onko verkostoa tarvetta aktivoida? Miten verkostoa aktivoidaan uudelleen?
Miten Ohjaamo verkoston monialaisuus toteutuu nuorten kokonaisvaltaisen ohjauksen näkökulmasta?    Lataa verkostotutkakortti

Lataa verkostotutka

Tutkaile muita välineitä: