Artikkelit ja kirjat

kirjoja ja lehtiä

Toimitetut kirjat:

Sesay, A. & Rajala, V. 2022. Monialaisesti oppien ja ohjaten.

Kautto, T., Korpilauri, T., Meriluoto, S., Määttä, M., Pantsar, O., Rötkö, V., Savonmäki, P., Sundqvist, S., Vauhkonen, T. 2021. Ohjaamoja tukemassa ja verkko-ohjausta kehittämässä. Kohtaamo-hanke 2014–2021. 

Artikkelit toimitetuissa kirjoissa

Lilja, T., Pukkila, P. & Helander, J. 2021b. Nuorten asiakasosallisuus monialaisessa ohjaus- ja neuvontapalvelussa. Havainnointitutkimus ohjaustilanteista Ohjaamoissa. Nuorisotutkimus 1/2021.

Sesay, A., Tiihonen, A. 2020. Ohjaamo oppivana työyhteisönä. Julkaisussa Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo.  Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä. Toim. M. Määttä & A. Soutu. Nuorisotutkimusseura-

Helander, J., Leppänen, A., Pasanen, M., Pukkila, P., Sesay, A. & Uusinoka, S. 2017. Monialainen ja verkostomainen työ Ohjaamoissa. Julkaisussa Utta auringon alla. Toim. Mirja määttä. Kohtaamo-hanke.

Helander, J., Leppänen, A., Pasanen, M., Pukkila, P., Sesay, A. & Uusinoka, S. 2018. The One-Stop Guidance Centers and the transdisciplinary, network-based approach. Julkaisussa One-Stop Guidance Center (Ohjaamo) – Ready to offer multi-agency services for the young. Toim. M. Määttä. Kohtaamo-hanke.

Artikkelit muissa:

Helander, J., Laitila, K. & Pukkila, P. 2015. Matkalla monialaisuuteen.

Helander, J., Lilja, T. & Pukkila, P. 2018. Nuori ohjauksessa – asiakasosallisuus ja sen arviointi Ohjaamoissa

Helander, J., Parkkonen, V. & Uusinoka, S. 2019. Miten opinto- ja uraohjaus asemoituvat Ohjaamoissa?

Hänninen, P., Koskela, S. & Mäkinen, S. 2021. Verkossakin ohjataan – Ajatuksia ja otoksia Ohjaamoiden verkko-ohjauksesta.

Koskela, S. & Sesay, A. 2022. Yhteisöllisen oppimisprosessin tukeminen Ohjaamoissa.

Helander, J., Uusinoka, S. & Parkkonen, V. 2019. Syrjäytynyt vai syrjäytetty – näkökulmia nuorten syrjäytymiskeskusteluun.

Pukkila, P., Lilja, T., Helander, J. & Uusinoka, S. 2019. Transdisciplinary guidance work in One-Stop Guidance Centers.

Pukkila, P., Helander, J. & Rantala, E. 2020. Miten toimivaa monialaista yhteistyötä voidaan arvioida työyhteisössä? 


Pukkila, P., Lilja, T. & Helander, J. 2019. Matkalla monialaisuuteen ja nuoren aikuisen osallisuuteen – suomalainen Ohjaamo-konsepti ylittää rajoja