Material

kivisellä meranrannalla muistiinpanovihko avoinna

Min framtid – Inspirationskort för handledaren 

Syftet med inspirationskorten är att ge inspiration till handledaren att tillsammans med den unga diskutera den ungas önskemål, olika möjligheter och alternativ i ett handledningssamtal. Korten har sammanställts med hjälp av ett antal teoretiska metoder. Publikationen är ett resultat av önskemål som kommit fram i olika handledningar och konsultationer som gjorts av URAA! Och TESSU2-projektet.  

Här hittas inspirationskorten: Min Framtid – inspirationskort för handledaren 

Blogg, videor och övrigt material 

Blogg 

Projektets blogg: Lärande och handledning på ett sektorövergripande sätt. 

Direkt till blogginlägg på svenska: 

Videor 

Sektorövergripande samarbete och vägledning- en resa tillsammans med Navigatorerna. 
Videon berättar om TESSU2-projektet och Navigatorns gemensamma resa: vilka typer av tjänster och handledningar TESSU2 har erbjudit för att stödja Navigatorns verksamhet och hur Navigatorns sektorövergripande samarbete och expertis har utvecklats. 

Videon hittas här: Monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamista tukemassa. 

Mångprofessionell handledning – att bemöta den unga med respekt 

Mångprofessionalitet, eller samarbete mellan olika yrkesgrupper, har under de senaste åren blivit centralt inom väglednings- och rådgivningsarbete. I den här videon följer vi Voitto och ser hur den mångprofessionella handledningen går till. 

Videon hittas här: Monialainen ohjaus – nuoren arvostava kohtaaminen. 

Artiklar från Centret för livslångt lärandes nyhetsbrev: 
 
Maximera möjligheterna genom karriärvägledning. 

TESSU2 faciliterar kollegialt stöd för Navigatorerna.