Tervetuloa tutustumaan hyvinvoinnin edistämisen moniin mahdollisuuksiin!

Tälle sivulle on koottu Meijän perhe liikkeellä -hankkeessa vuosina 2020-2022 tuotettuja materiaaleja: mm. video- ja podcast-sarja, hyödyllinen linkkipankki ja pohdintakysymyksiä. Ota materiaalit ja virikkeet mukaasi ja lähde luovasti liikkeelle perheiden hyvinvoinnin edistämiseen!

Neljä miniatyyrihahmoa seisoo rivissä asvaltilla ja heidän takanaan näkyy puita.

Materiaalikokonaisuus on tuotettu ajatuksella, että liikkumisen edistäminen on osa hyvinvoinnin edistäjien ammatillista osaamista. Materiaalit on suunnattu erityisesti perheitä työssään tai toiminnassaan kohtaaville sekä alan opetushenkilökunnalle ja opiskelijoille.

Kokonaisuuden taustalla on ajatus siitä, että jokainen voi omassa roolissaan, tehtävässään tai toiminnassaan olla hyvinvoinnin edistäjä mitä moninaisimmin tavoin. Tarkoituksena ei ole ollut hankkeessa keksiä uusia menetelmiä tai malleja.

Halusimme nostaa esille olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja erilaisten ympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. – Lyhyesti sanottuna rohkaista luovuuteen, jota meissä kaikissa on.

Hyvinvoinnin edistäminen on lopulta inhimillistä kohtaamista, jossa arkisella luovuudella on tärkeä rooli. Ajattelemme luovuuden olevan käytännöllisiä tekoja, oman toiminnan ja toimintaympäristön tarkastelua uusin silmin, kaavamaisista asetelmista irti päästämistä, herkkien tuntosarvien kasvattamista, läsnäoloa ja rinnalla kulkemista. Näistä eväistä syntyvät kohtaamisten monet hyvinvointia edistävät mahdollisuudet.

Miniatyyrihahmo seisoo kannon päältä kasvavien sienin vieressä.

Innostumista ja luovia kohtaamisia toivoen,

Kaisa Koivuniemi, Meijän perhe liikkeellä -hankkeen projektipäällikkö, JAMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes